سفر معاون اول رئیس جمهوری به تبریز + تصاویر

شنبه 22 مهر 1396 - 17:57
سفر معاون اول رئیس جمهوری به تبریز + تصاویرسفر معاون اول رئیس جمهوری به تبریز + تصاویرسفر معاون اول رئیس جمهوری به تبریز + تصاویرسفر معاون اول رئیس جمهوری به تبریز + تصاویرسفر معاون اول رئیس جمهوری به تبریز + تصاویرسفر معاون اول رئیس جمهوری به تبریز + تصاویرسفر معاون اول رئیس جمهوری به تبریز + تصاویرسفر معاون اول رئیس جمهوری به تبریز + تصاویرسفر معاون اول رئیس جمهوری به تبریز + تصاویرسفر معاون اول رئیس جمهوری به تبریز + تصاویرسفر معاون اول رئیس جمهوری به تبریز + تصاویرسفر معاون اول رئیس جمهوری به تبریز + تصاویرسفر معاون اول رئیس جمهوری به تبریز + تصاویرسفر معاون اول رئیس جمهوری به تبریز + تصاویرسفر معاون اول رئیس جمهوری به تبریز + تصاویرسفر معاون اول رئیس جمهوری به تبریز + تصاویرسفر معاون اول رئیس جمهوری به تبریز + تصاویرسفر معاون اول رئیس جمهوری به تبریز + تصاویرسفر معاون اول رئیس جمهوری به تبریز + تصاویرسفر معاون اول رئیس جمهوری به تبریز + تصاویرسفر معاون اول رئیس جمهوری به تبریز + تصاویر

بازدید از طرح های در دست اجرای نفلین سینیت سراب و نیروگاه هریس از برنامه های سفر یک روزه جهانگیری به آذربایجان شرقی است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها