تشدید بحران اروپا پس از تحریم نفت ایران

تشدید بحران اروپا پس از تحریم نفت ایران
شنبه 5 فروردين 1391 - 08:56

بيروت (العالم) يک كارشناس عرب با اشاره به نتايج منفي تحريم نفت ايران بر اقتصاد امريكا و اروپا، اظهار داشت: تحريم ايران به عامل اصلي تسريع بحران اقتصادي اروپا تبديل شده است.

"ربيع ياغي" روز شنبه در مصاحبه با شبكه العالم اظهار داشت: دلیل عقب نشيني يا سستي آمريكا در زمينه تحریم نفت ایران، شتابزدگي در اتخاذ این تصمیم و عدم بررسي نتايج و تبعات آن بوده است.

ربیع یاغی، نفت ايران را براي صنايع نفتي و استراتژيك اروپا و آسيا تاريخي دانست و گفت: توقف صادرات نفت ایران به برخي از پالايشگاه‌هاي اروپا منجر به اخلال در كار يا تعطيلي آنها مي‌شود.

ياغي اشاره كرد كه از ميان كشورهايي كه بيشترين آسيب را از تحريم ايران خواهند ديد مي توان به يونان اشاره كرد. زيرا اين كشور تقريبا حدود 60 درصد نفت خود را از ايران تأمين مي كند، و پالايشگاههای  اين كشور متناسب با نفت ايران ساخته شده است.

ربيع ياغي تحريم هاي اخير علیه ایران را با توجه به وضعيت كنوني اقتصاد اروپا، مطالعه نشده دانست و گفت: برخي كشورهای اروپایی از فروپاشي اقتصادي و بحران هاي مالي رنج مي برند، و نمي توانند خودشان را با بحران توقف صادرات نفت ايران و يا افزايش قيمت هاي ناشي از اين تحريم ها سازگار كنند. به طوري كه طي 48 ساعت قيمت نفت برنت بيش از 26 دلار و نفت نايمكس 11 دلار افزايش يافته است.

ياغي تصريح كرد: نتايج منفي اين تصميم قبل از هر كشوري بر اقتصاد كشورهاي اروپايي و امريكا نمايان خواهد شد، و شهروندان امريكايي كه زماني براي هر ليتر بنزين فقط چند سنت مي پرداختند چگونه مي توانند خودشان را با بنزين دو دلاري تطبيق دهند؟؛ اين امر ممكن است به دو برابر شدن قيمت نفت در آستانه فصل تابستان منجر شود، و اعتراض سراسري مردم در امريكاي شمالي و اروپا را به همراه داشته باشد.

اين كارشناس نفتي افزود: تحريم اخير حتي بر كشورهايي كه به آن رأي منفي داده اند تأثير خواهد گذاشت. زيرا با توجه به كمبود عرضه جهاني، قيمت نفت به بيش از دو برابر قيمت كنوني خواهد رسيد.

وي افزود: توليد جهاني نفت در بهترين شرايط از 86 ميليون بشكه تجاوز نخواهد كرد. اين در حالي است كه ميزان تقاضاي جهاني حدود 87 تا 88 بشكه است.

وي افزود: با وجود اينكه تحريم اخير عليه ايران هنوز اجرا نشده است اما اين تحريم عامل مهمي در تسريع بحران اقتصادي و مالي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا است. از سوي ديگر برخي از كشورها به اين تحريم ها پايبند نبوده اند. زيرا نتوانسته اند خودشان را با شرايط كنوني وفق دهند. علت اين امر نيز آن است كه اقتصاد آنها فروپاشيده است و نمي توانند خودشان را به گرداب بيندازند.

ربيع ياغي در ادامه با اشاره به اينكه عامل رواني نيز ممكن است به نگراني در بازارهاي جهاني نفت و افزايش قيمت ده درصدي آن انجاميده باشد افزود: افزايش ناگهاني قيمت ها به شكافهايي در نظام اقتصادي و مالي اين كشورها مي انجامد.

وي افزود: برخي بانك هاي اروپايي با تحريم مالي ايران دچار مشكل شده اند و زماني كه در زمينه تعامل با ايران خودشان را دچار تحريم مي كنند عملا مشتريان مهمي را از دست مي دهند. از سوي ديگر اين اقدام به تضعيف يورو مي انجامد.

 

03/22   20:43

پربیننده ترین خبرها