27 مهر 1362 - آغاز عملیات والفجر 4 + تصاویر

پنج‌شنبه 27 مهر 1396 - 11:57
27 مهر 1362 - آغاز عملیات والفجر 4 + تصاویر27 مهر 1362 - آغاز عملیات والفجر 4 + تصاویر27 مهر 1362 - آغاز عملیات والفجر 4 + تصاویر27 مهر 1362 - آغاز عملیات والفجر 4 + تصاویر27 مهر 1362 - آغاز عملیات والفجر 4 + تصاویر27 مهر 1362 - آغاز عملیات والفجر 4 + تصاویر27 مهر 1362 - آغاز عملیات والفجر 4 + تصاویر27 مهر 1362 - آغاز عملیات والفجر 4 + تصاویر27 مهر 1362 - آغاز عملیات والفجر 4 + تصاویر27 مهر 1362 - آغاز عملیات والفجر 4 + تصاویر27 مهر 1362 - آغاز عملیات والفجر 4 + تصاویر27 مهر 1362 - آغاز عملیات والفجر 4 + تصاویر27 مهر 1362 - آغاز عملیات والفجر 4 + تصاویر27 مهر 1362 - آغاز عملیات والفجر 4 + تصاویر27 مهر 1362 - آغاز عملیات والفجر 4 + تصاویر27 مهر 1362 - آغاز عملیات والفجر 4 + تصاویر

عملیات والفجر 4 با رمز «یاالله یاالله یاالله» در منطقه شمالی شهر پنجوین عراق آغاز شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها