همایش آینده‌ پژوهی در مسیر بالندگی دفاع و امنیت + تصاویر

پنج‌شنبه 27 مهر 1396 - 12:36
همایش آینده‌ پژوهی در مسیر بالندگی دفاع و امنیت + تصاویرهمایش آینده‌ پژوهی در مسیر بالندگی دفاع و امنیت + تصاویرهمایش آینده‌ پژوهی در مسیر بالندگی دفاع و امنیت + تصاویرهمایش آینده‌ پژوهی در مسیر بالندگی دفاع و امنیت + تصاویرهمایش آینده‌ پژوهی در مسیر بالندگی دفاع و امنیت + تصاویرهمایش آینده‌ پژوهی در مسیر بالندگی دفاع و امنیت + تصاویرهمایش آینده‌ پژوهی در مسیر بالندگی دفاع و امنیت + تصاویرهمایش آینده‌ پژوهی در مسیر بالندگی دفاع و امنیت + تصاویرهمایش آینده‌ پژوهی در مسیر بالندگی دفاع و امنیت + تصاویرهمایش آینده‌ پژوهی در مسیر بالندگی دفاع و امنیت + تصاویرهمایش آینده‌ پژوهی در مسیر بالندگی دفاع و امنیت + تصاویرهمایش آینده‌ پژوهی در مسیر بالندگی دفاع و امنیت + تصاویرهمایش آینده‌ پژوهی در مسیر بالندگی دفاع و امنیت + تصاویرهمایش آینده‌ پژوهی در مسیر بالندگی دفاع و امنیت + تصاویرهمایش آینده‌ پژوهی در مسیر بالندگی دفاع و امنیت + تصاویر

همایش آینده پژوهی در مسیر بالندگی دفاع و امنیت با حضور امیر حاتمی وزیر دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، سردار احمد وحیدی رئیس دانشگاه عالی دفاع ملی، محسن رضایی دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در دانشگاه عالی دفاع ملی برگزار شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها