اجرای نمایش «درام ترسیم»برای کودکان اردوگاه پناهندگان روهینگیا

دوشنبه 8 آبان 1396 - 11:02
اجرای نمایش «درام ترسیم»برای کودکان اردوگاه پناهندگان روهینگیااجرای نمایش «درام ترسیم»برای کودکان اردوگاه پناهندگان روهینگیااجرای نمایش «درام ترسیم»برای کودکان اردوگاه پناهندگان روهینگیااجرای نمایش «درام ترسیم»برای کودکان اردوگاه پناهندگان روهینگیااجرای نمایش «درام ترسیم»برای کودکان اردوگاه پناهندگان روهینگیااجرای نمایش «درام ترسیم»برای کودکان اردوگاه پناهندگان روهینگیااجرای نمایش «درام ترسیم»برای کودکان اردوگاه پناهندگان روهینگیااجرای نمایش «درام ترسیم»برای کودکان اردوگاه پناهندگان روهینگیااجرای نمایش «درام ترسیم»برای کودکان اردوگاه پناهندگان روهینگیااجرای نمایش «درام ترسیم»برای کودکان اردوگاه پناهندگان روهینگیااجرای نمایش «درام ترسیم»برای کودکان اردوگاه پناهندگان روهینگیااجرای نمایش «درام ترسیم»برای کودکان اردوگاه پناهندگان روهینگیا

گروه تئاتر بنگلادشی«درام ترسیم» با حضور در اردوگاه پناهندگان روهینگیا، برای کودکان دختر و پسر با اجرای نمایش های مختلف، ساعات شاد و مفرهی را بوجود آوردند. پس از گذشت ماه ها رنج و سختی ، صدای خنده و شادی کودکان فضای این اردوگاه را پر کرده بود.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها