حمله هوایی رژیم سعودی به یمن پایتخت صنعا

شنبه 20 آبان 1396 - 14:23
حمله هوایی رژیم سعودی به یمن پایتخت صنعاحمله هوایی رژیم سعودی به یمن پایتخت صنعاحمله هوایی رژیم سعودی به یمن پایتخت صنعاحمله هوایی رژیم سعودی به یمن پایتخت صنعاحمله هوایی رژیم سعودی به یمن پایتخت صنعاحمله هوایی رژیم سعودی به یمن پایتخت صنعاحمله هوایی رژیم سعودی به یمن پایتخت صنعاحمله هوایی رژیم سعودی به یمن پایتخت صنعاحمله هوایی رژیم سعودی به یمن پایتخت صنعاحمله هوایی رژیم سعودی به یمن پایتخت صنعاحمله هوایی رژیم سعودی به یمن پایتخت صنعاحمله هوایی رژیم سعودی به یمن پایتخت صنعا

تصاویر خسارات حمله هوایی رژیم سعودی به یمن پایتخت صنعا را نشان می دهند.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها