کودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویر

شنبه 20 آبان 1396 - 19:53
کودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویرکودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویرکودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویرکودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویرکودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویرکودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویرکودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویرکودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویرکودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویرکودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویرکودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویرکودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویرکودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویرکودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویرکودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویرکودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویرکودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویرکودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویرکودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویرکودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویرکودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویرکودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویرکودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویرکودکان سوری و تحصیل در مناطق جنگ‌زده + تصاویر

در سال گذشته دستکم ۸۵۰ کودک در جنگ و درگیری های سوریه شرکت داده شدند که این تعداد نسبت به سال گذشته دو برابر شده است. ازدواج زودهنگام و به کار گماشتن کودکان برای کمک به وضعیت خانواده از جمله آسیب‌های متداول برای کودکان در مدت شش سال درگیری در سوریه بوده است.

شش سال از آغاز قیام مردم سوریه علیه رژیم بشار اسد و آغاز درگیری‌ها در این کشور می گذرد. درگیری ای که کشورهای منطقه، اروپا، روسیه و آمریکا در آن شرکت یافتند و به تلخ ترین فاجعه انسانی سالهای اخیر تبدیل شد. جنگ سوریه تا کنون جان نزدیک به ۴۰۰ هزار نفر را گرفته و آوارگان بی شماری را موجب شده است. امروز نیمی از جمعیت ۲۲ میلیونی سوریه خانه های خود را ترک کرده اند و بیش از ۱۳ میلیون نفر نیاز به کمکهای فوری دارند. عکس های زیر در عین آن که مناطق ویران شده در دمشق، دوما، درعا و حلب را نشان می دهد، کودکانی را به تصویر می کشد که زیر سایه جنگ نیز درس و مدرسه را رها نکرده‌اند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها