312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم

سه شنبه 7 آذر 1396 - 08:08
312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم312 شهید مدافع حرم بهشت معصومه قم

بالای سر 312 مزار یک شکل و یک اندازه در بهشت معصومه (س) 312 پرچم سبزرنگ دل آسمان را شکافته اند و با باد تکان می خورند؛ پرچم هایی که از دور هم مثل یک نشان بزرگ می درخشند.اینجا بهشت معصومه (س) است، قطعه 31 . تکه ای ارزشمند از خاک کشورمان که پیکر 312 شهید عاشق را مثل یک گوهر گرانبها در دلش جا داده؛ 154 عاشق از لشکر زینبیون، 156 عاشق از لشکر فاطمیون که اهل یک خاک و یک کشور دیگرند اما حالا خانه آخرت شان شده جایی در قلب ایران کنار مزار دو رزمنده ایرانی مدافع حرم؛ شهید احمد مکیان و شهید مصطفی نبی لو.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها