ایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرج

شنبه 11 آذر 1396 - 12:28
ایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرجایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرجایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرجایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرجایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرجایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرجایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرجایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرجایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرجایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرجایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرجایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرجایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرجایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرجایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرجایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرجایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرجایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرجایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرجایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرجایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرجایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرجایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرجایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرجایستگاه خدمات رایگان پزشکی زندگی خوب در حصارک کرج

ایستگاه چندمنظوره مؤسسه زندگی خوب شامل خدمات رایگان پزشکی، دندانپزشکی، تست هپاتیت و ایدز، تزریق واکسن هپاتیت، مشاوره، مددکاری و حمایت تحصیلی با مشارکت شبکه هپاتیت در منطقه حصارک کرج برگزار شد.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها