دیدار وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران با دریادار خانزادی

دوشنبه 27 آذر 1396 - 10:48
 دیدار وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران با دریادار خانزادی دیدار وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران با دریادار خانزادی دیدار وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران با دریادار خانزادی دیدار وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران با دریادار خانزادی دیدار وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران با دریادار خانزادی دیدار وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران با دریادار خانزادی دیدار وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران با دریادار خانزادی دیدار وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران با دریادار خانزادی دیدار وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران با دریادار خانزادی دیدار وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران با دریادار خانزادی دیدار وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران با دریادار خانزادی دیدار وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران با دریادار خانزادی دیدار وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران با دریادار خانزادی دیدار وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران با دریادار خانزادی دیدار وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران با دریادار خانزادی دیدار وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران با دریادار خانزادی دیدار وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران با دریادار خانزادی دیدار وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران با دریادار خانزادی دیدار وابستگان نظامی خارجی مقیم تهران با دریادار خانزادی

وابستگان نظامی کشورهای خارجی مقیم تهران شامگاه یکشنبه بیست و ششم آذر با امیر دریادار حسین خانزادی فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند.

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها