ایران از نظر امنیتی ومسافرتی دربین کشورهای کم خطر در جهان قرار دارد

ایران از نظر امنیتی ومسافرتی دربین کشورهای کم خطر در جهان قرار دارد
دوشنبه 27 آذر 1396 - 19:28

بر اساس مطالعات گروه 'سنجش خطر پذیری' ایران در میان کشورهای جهان از نظر امنیتی و مسافرتی در معرض کشورهای با خطر پذیری کم قرار دارد.

العالم - ایران

گروه'سنجش خطرپذیری' پیش بینی خود از خطرات امنیتی و سیاسی را در نقشه خطرپذیری سال 2018 ارائه کرده است.

ایران از نظر امنیتی در کنار کشورهای اروپایی، کانادا و آمریکا از خطرپذیری پایینی برخوردار است. این در حالی است که اغلب کشورهای اطراف ایران در خاورمیانه از این لحاظ در نقشه خطر پذیری دارای خطر پذیری متوسط، بالا یا بسیار بالا هستند. عربستان و ترکیه در این نقشه در حد متوسط خطر پذیری امنیتی و عراق، سوریه و افغانستان در حد بسیار بالای خطرپذیری قرار گرفته اند.

کشورهای حوزه اسکاندیناوی مانند دانمارک، سوئد و نروژ بر اساس این مطالعات از نظر امنیتی از خطر پذیری بسیار پایینی بهره مند هستند.

این گروه همچنین نقشه دیگری با عنوان خطرپذیری مسافرتی(توریستی) ارائه کرده است که در آن خطرات مسافرتی و بهداشت جهانی را در میان کشورها نشان داده است.

ایران در این ارزیابی میزان خطرپذیری مسافرتی کم را به خود اختصاص داده است. شاخص 'خطرپذیری مسافرتی کم'ازدیدگاه این گروه دارای میزان جرایم خشونت پایین است. همچنین کشورهای در این دسته میزان خشونت های سیاسی، نژادی یا فرقه ای و یا آشوب های شهری کمی دارند. براساس این شاخص ایران سرویس های امنیتی و اورژانسی موثر و زیر ساخت های استواری دارد. 

ایران در میان کشورهای خاورمیانه از نظر خطر پذیری مسافرتی کم در کنار کشورهای امارات، قطر و عمان قرار دارد. 

ایرنا

دسته بندی ها :

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها