تلاش نامحسوس برای احیای رژیم مبارک

تلاش نامحسوس برای احیای رژیم مبارک
جمعه 22 ارديبهشت 1391 - 16:34

عضو دبيرخانه سياسي حزب آزادي و عدالت مصر، درباره وجود تلاش هاي نامحسوسي براي بازگرداندن رژيم سرنگون شده مبارک به قدرت هشدار داد.

"احمد عقيل " روزجمعه درگفت وگو با شبكه العالم اظهار داشت: حزب آزادي وعدالت از هر اقدامي برای تضمین برگزاري سالم و شفاف انتخابات رياست جمهوري در موعد تعیین شده، حمايت مي كند.

وي خاطرنشان كرد: ما اخبار نامزدهاي رياست جمهوري را دنبال مي كنيم .. واقعيت اين است كه تلاش هايي براي حاكميت دوباره عقايد و انديشه رژيم سرنگون شده مبارک و هم چنين به قدرت رساندن عناصر این رژیم صورت گرفته است.

عقيل  تأکید کرد: هدف اصلي در اين مرحله ناكام گذاشتن  تلاش ها براي بازگرداندن رژيم سابق به قدرت است، زيرا برخي نامزدها طرفدار مبارك مخلوع بوده اند.

وي گفت: به اعتقاد من اگر نامزدهاي طرفدار مبارك به قدرت برسند چه بسا عملكردي بسيار بدتر از وي داشته باشند، اما مردم مصر هوشيار هستند و بايد كسي را به كه فكر منافع وطن است انتخاب كنند.

عضو دبيرخانه ارتباط سياسي  حزب آزادي و عدالت اظهار داشت: مردم مصر نبايد اجازه دهند رژيمي كه ساليان سال بر مردم سلطه داشته و موجب نابساماني اقتصاد كشور بوده و عزت وطن را زير سئوال برده، دوباره قدرت يابند.

وي افزود: مردم مصر مانند انتخابات مجلس با افراد باقيمانده رژيم سابق مقابله خواهند كرد.

 

FF-11-12:10دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها