غريب آبادي: آژانس هيچ دسترسي فراتر از تعهدات كشور ندارد

غريب آبادي: آژانس هيچ دسترسي فراتر از تعهدات كشور ندارد
شنبه 30 تير 1397 - 11:03

كاظم غريب آبادي، سفير و نماينده دائم كشورمان نزد سازمان هاي بين المللي در وين، طي مصاحبه اي اعلام كرد مبناي همكاري جمهوري اسلامي ايران با آژانس بين المللي انرژي اتمي، تعهدات پذيرفته شده كشور بوده و آژانس هيچگونه دسترسي فراتر از اين تعهدات، ندارد.

العالم - ایران / سیاسی

غريب آبادي اظهار داشت هر كشور عضو معاهده عدم اشاعه (NPT)، تعهداتي را تحت موافقتنامه جامع پادمان براي اظهار مواد و فعاليت هاي هسته اي خويش به آژانس پذيرفته است (اين موافقتنامه مصوب سال ١٣٥٤ مجلس شوراي ملي است). از اينرو، چنانچه در هر يك از اماكن يك كشور عضو معاهده، ماده هسته اي نگهداري شود، بايد به آژانس اظهار شود و آژانس نيز براي صحت اظهاريه ها، فعاليت هاي راستي آزمايي خويش را انجام خواهد داد. نماينده دائم كشورمان در آژانس بين المللي انرژي اتمي افزود از سوي ديگر، تمامي كشورهايي كه به نوعي پروتكل الحاقي را پذیرفته و اجراء مي كنند، بايد تمامي فعاليت هاي تحقیق و توسعه مرتبط با چرخه سوخت هسته اي، از جمله فعاليت هاي پژوهشي و تحقيقي را به آژانس اظهار نمايند.طبيعتا و در این راستا، در برخي موارد از آنجا كه اساتيد دانشگاهي نتايج تحقيقات خود را در قالب مقالات در ژورنالهاي معتبر علمي جهاني، کنفرانسها و یا سمینارها منتشر مي كنند، آژانس از اين طريق نيز از كشور مربوطه، درصورتي كه آن فعاليت بايد اظهار مي شد، سوالاتي را مطرح يا درخواست دسترسي مي كند. سفير كشورمان تاكيد كرد كه دو دسته تعهدات كشورها تحت موافقتنامه جامع پادمان و پروتكل الحاقي براي تمامي كشورها يكسان بوده و اينگونه نيست كه برخي دسترسي ها صرفا از جمهوري اسلامي ايران انجام شوند.

غريب آبادي در همين چارچوب، تصريح كرد از آنجا كه ايران پروتكل الحاقي را به صورت داوطلبانه اجراء مي كند، از اينرو به الزامات آن نيز پايبند مي باشد و برخي دسترسي ها در اين چارچوب و براساس تصميمات سطوح عاليه نظام انجام مي شوند. وي افزود هيچ توافق پنهاني براي انجام برخي بازديدها از دانشگاه ها يا اماكن ديگر وجود ندارد و هر آنچه كه انجام شده، طبق تعهدات كشور مي باشد.

سفير و نماينده دائم كشورمان همچنين اذعان نمود كه جمهوري اسلامي ايران در تاسي به خط قرمز ترسيمي از سوي مقام معظم رهبري، در بازديدهاي آژانس به هيچ وجه مجوز مصاحبه با دانشمندان و اساتيد كشور (چه در سازمان انرژي اتمي و چه خارج از آن) را صادر ننموده و آژانس نيز تاكنون درخواستي در اين زمينه نداشته است، چرا كه از پاسخ ايران به خوبي آگاه است.

غريب آبادي تاكيد كرد كه با وجود تعهدات كشور، سياست جمهوري اسلامي ايران در رابطه آژانس با دانشگاه ها، كاملا سياست سخت گيرانه و محدود است. طبيعتا در اين چارچوب، حفاظت از مرزهاي علمي و دستاوردهاي پژوهشي كشور، از اولويت هاي مسئولان ذيربط بوده، ضمن اين كه سوالات يا بازديد آژانس از يك دانشگاه به منزله ضرورت توقف يا تعطيلي فعاليت مورد نظر نيست، بلكه به اين معناست كه فعاليت هاي كشورها، تحت تعهداتشان بايد به آژانس اظهار شوند. نماينده دائم كشورمان در آژانس در پايان تصريح كرد كه اجراي تعهدات كشور در هر حوزه اي، مادامي كه به آن تعهدات پايبند هستيم و از آن ها خارج نشده ايم، جزو سياست هاي اصولي نظام مي باشد.

شما هم نظر بدهید

کاراکترهای باقی مانده : (1000)

پربیننده ترین خبرها