تغيير خودسرانه قيمت نان ممنوع

يکشنبه 28 آذر 1389 - 08:30

وزير بازرگاني تصريح کرد: هرگونه تغيير قيمت آرد و نان يارانه اي قبل از اعلام رسمي اين وزارتخانه ، ممنوع است."مهدي غضنفري" روز يکشنبه در گفت وگو با واحد مرکزي خبر اظهار داشت: هر وقت که زمان اصلاح قيمت آرد و نان فرا رسد ، با اطلاع رساني به نانوايان و مردم انجام خواهد شد.وزير بازرگاني افزود: قيمت گذاري انواع آردها با درصد سبوس هاي مختلف ، مشخص و قيمت هر نوع نان سنتي براساس شرايط استانها تعيين شده است.وي گفت: قيمت هاي جديد به طور دقيق اطلاع رساني خواهد شد و نانوايان موظف هستند ، نان را با قيمت هاي تعيين شده در اختيار مردم بگذارند.

وزير بازرگاني تصريح کرد: هرگونه تغيير قيمت آرد و نان يارانه اي قبل از اعلام رسمي اين وزارتخانه ، ممنوع است."مهدي غضنفري" روز يکشنبه در گفت وگو با واحد مرکزي خبر اظهار داشت: هر وقت که زمان اصلاح قيمت آرد و نان فرا رسد ، با اطلاع رساني به نانوايان و مردم انجام خواهد شد.وزير بازرگاني افزود: قيمت گذاري انواع آردها با درصد سبوس هاي مختلف ، مشخص و قيمت هر نوع نان سنتي براساس شرايط استانها تعيين شده است.وي گفت: قيمت هاي جديد به طور دقيق اطلاع رساني خواهد شد و نانوايان موظف هستند ، نان را با قيمت هاي تعيين شده در اختيار مردم بگذارند.غضنفري اظهار داشت: تا چند روز آينده يارانه مربوط به نان که به ازاي هر نفر در هر ماه چهار هزار تومان است به حساب مردم واريز خواهد شد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها