تاکيد برارتقاي نقش زنان کشورهاي اسلامي

سه شنبه 30 آذر 1389 - 16:01

دبير اجلاس وزراي زن کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي بر افزايش نقش زنان و خانواده در کشورهاي اسلامي و اجرايي شدن تصميم هاي کنفرانس هاي اسلامي زنان تاکيد کرد.

دبير اجلاس وزراي زن کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي بر افزايش نقش زنان و خانواده در کشورهاي اسلامي و اجرايي شدن تصميم هاي کنفرانس هاي اسلامي زنان تاکيد کرد. "شهين کربلايي"عصر سه شنبه و در آخرين روز از برگزاري اين اجلاس در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: در کنفرانس وزراي زن کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي وضعيت زنان و خانواده در کشورهاي اسلامي و پيگيري تصميم هاي اتخاذ شده از سوي کنفرانس اسلامي مورد بررسي و تاکيد قرار گرفت. کربلايي تاکيد کرد، بستر خوبي براي همکاري بين کشورهاي اسلامي در اين خصوص وجود دارد؛ امري که برگزاري اين کنفرانس را در سطح بسيار گسترده امکان پذير ساخت. دبير اجلاس وزراي زن کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي اظهار داشت: همه شرکت کنندگان در اين کنفرانس بر افزايش نقش زنان و خانواده در کشورهاي اسلامي و همکاري حول نقاط مشترک، تاکيد کردند. وي با اشاره به پيشنهادهاي متعدد شرکت کنندگان در اين کنفرانس از پيشنهاد ايران در راستاي بهبود وضعيت زنان و خانواده در کشورهاي اسلامي و ايفاي نقش آنان در جامعه خبر داد. اين اجلاس از روز يکشنبه به مدت سه روز با مديريت مرکز امور زنان و خانواده رياست جمهوري در سالن اجلاس سران تهران برگزار شد. از 57 کشور اسلامي عضو اين اجلاس 43 هيات از اين کشورها دراجلاس وزراي زن کشورهاي عضو سازمان کنفرانس اسلامي حضور داشتند که از اين تعداد نيز 20 نفر در سطح وزير مشارکت داشتند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها