زمان اصلاحات در عربستان فرارسيده است

پنج‌شنبه 12 اسفند 1389 - 17:49

رييس مرکز مطالعات خاورميانه درعربستان ، فراهم شدن زمينه طرح مطالبات اصلاح طلبانه در اين کشور و امکان گفت وگو براي تحقق اين مطالبات را خواستار شد. " انور عشقي " روز پنج شنبه درگفت و گو با شبکه خبري العالم ، اظهار داشت: مطالبات ضروري و فوري در عربستان اصلاح موسسات و نهادهاي دولتي براي فراهم شدن زمينه نقد هدفمند و سازنده ، مبارزه با فساد و امکان نظارت بيشتر از طريق مردم و رسانه ها است. وي بر تقويت نقش مردم عربستان از طريق افزايش قدرت و اختيارات مجلس عربستان تاکيد کرد و گفت که بايد بجاي پادشاه ، مردم نمايندگان خود در پارلمان را انتخاب کنند. رييس مرکز مطالعات خاورميانه در

رييس مرکز مطالعات خاورميانه درعربستان ، فراهم شدن زمينه طرح مطالبات اصلاح طلبانه در اين کشور و امکان گفت وگو براي تحقق اين مطالبات را خواستار شد. " انور عشقي " روز پنج شنبه درگفت و گو با شبکه خبري العالم ، اظهار داشت: مطالبات ضروري و فوري در عربستان اصلاح موسسات و نهادهاي دولتي براي فراهم شدن زمينه نقد هدفمند و سازنده ، مبارزه با فساد و امکان نظارت بيشتر از طريق مردم و رسانه ها است. وي بر تقويت نقش مردم عربستان از طريق افزايش قدرت و اختيارات مجلس عربستان تاکيد کرد و گفت که بايد بجاي پادشاه ، مردم نمايندگان خود در پارلمان را انتخاب کنند. رييس مرکز مطالعات خاورميانه درعربستان تصريح کرد: براي تقويت ساختارهاي انتخابات و گسترش فرهنگ و دموکراسي در عربستان بهتر است در مرحله اول نيمي از اعضاي پارلمان توسط پادشاه و نيمي با راي مردم برگزيده شوند و با گذر زمان و بتدريج مجلس عربستان فقط با راي مردم تشکيل شود. عشقي يکي از مهمترين مطالبات مردم که شخصيت هاي روشنفکر و فرهنگي عربستان مطرح کرده اند، تبديل نظام عربستان از پادشاهي به مشروطه سلطنتي است و با توجه به آماده شدن فضا و شرايط لازم امکان اجراي اين مطالبه وجود دارد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها