حزب الله: مانور نيروهاي يونيفل براي جلب رضايت اسرائيل بود

پنج‌شنبه 7 مرداد 1389 - 09:21

مسئول روابط عربي حزب الله لبنان ، علت مانوراخير نيروهاي بين المللي مستقر در جنوب اين کشور را جلب رضايت رژيم صهيونيستي اعلام کرد. " حسن عزالدين " در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت: قطعنامه 1701 ماموريت نيروهاي بين المللي مستقر در جنوب لبنان را با کمک به دولت و ارتش اين کشور براي تسلط بيشتر بر مناطق جنوب مشخص کرده و اين به معناي در اختيار گرفتن نيروهاي "يونيفل" از طرف ارتش لبنان براي کمک در انجام ماموريت هاي امنيتي و نظامي است. وي با اشاره به اينکه نيروهاي يونيفل مانور بسيار بزرگي انجام دادند افزود : اين نيروها در تپه هاي مشرف بر دره ها و دشت ها مستقر شده و در راهها مراکز بازر

مسئول روابط عربي حزب الله لبنان ، علت مانوراخير نيروهاي بين المللي مستقر در جنوب اين کشور را جلب رضايت رژيم صهيونيستي اعلام کرد. " حسن عزالدين " در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت: قطعنامه 1701 ماموريت نيروهاي بين المللي مستقر در جنوب لبنان را با کمک به دولت و ارتش اين کشور براي تسلط بيشتر بر مناطق جنوب مشخص کرده و اين به معناي در اختيار گرفتن نيروهاي "يونيفل" از طرف ارتش لبنان براي کمک در انجام ماموريت هاي امنيتي و نظامي است. وي با اشاره به اينکه نيروهاي يونيفل مانور بسيار بزرگي انجام دادند افزود : اين نيروها در تپه هاي مشرف بر دره ها و دشت ها مستقر شده و در راهها مراکز بازرسي ايجاد کردند که ان مساله خشم و نگراني مردم رابر انگيخت و باعث دخالت آنان شد. عزالدين اظهار داشت: ماموريت نيروهاي بين المللي که براساس قطعنامه 425 در سال 1978 به لبنان آمدند اجراي قطعنامه عقب نشيني اسرائيل از جنوب لبنان بود که صورت نگرفت و اين با ماموريت تعيين شده براي آنها در قطعنامه 1701 که کمک به ارتش و هماهنگي با آن است ، کاملا متفاوت است. مسئول روابط عربي حزب الله لبنان تصريح کرد: در مانور اخير نيروهاي يونيفل در جنوب لبنان عمليات مقابله با شليک موشک از جنوب به رژيم اشغالگر انجام شد. وي افزود : اين اقدام جديدي است که از نظر مردم ، دولت و مقاومت لبنان قابل قبول نيست؛ زيرا نيروهاي يونيفل اين اقدامات را براي جلب رضايت رژيم صهيونيستي و آمريکاانجام مي دهند و با توجه به نبود اقدام مسلحانه در جنوب، اين مساله نقض ماموريت هاي نيروهاي بين المللي به شمار مي رود. از سوي ديگر " نيراج سينگ" سخنگوي نيروهاي يونيفل در لبنان گفت: قطعنامه 425 به نيروهاي بين المللي اختيار بازگرداندن امنيت و صلح به جنوب لبنان و کمک به دولت اين کشور در گسترش تسلط بر خاک لبنان را داده است. سينگ اظهار داشت: قطعنامه 1701 اين ماموريت را براي نيروهاي يونيفل طراحي کرده است و در قطعنامه 425 نظارت بر توقف اقدامات خصمانه ، کمک به ارتش لبنان و تضمين نبود سلاح بين خط آبي و رودخانه ليطاني در کنار کمک به امور ديگر ، حفظ شده است. وي با تاکيد بر وضوح قواعد ارتباط بين نيروهاي يونيفل و ارتش لبنان در قطعنامه 1701 تصريح کرد : نيروهاي بين المللي در چهار سال گذشته با ارتش لبنان هماهنگي کرده اند و هيچ تغييري در عمليات يونيفل و روند آن ايجاد نشده است. سينگ با تکذيب تمرين عمليات مقابله با شليک موشک در مانور نيروهاي يونيفل افزود: مانورهاي اخير براي ارزيابي توانايي آنها در استقرار سربازان عادي بود و هيچ سناريوي جديدي در اين خصوص وجود ندارد.

پربیننده ترین خبرها