بازتاب اظهارات سيد حسن نصرالله در ميان گروه هاي لبناني

چهارشنبه 20 مرداد 1389 - 06:53

اظهارات "سيد حسن نصرالله" دبيرکل حزب اللهدر افشاينقش رژيم صهيونيستي در ترور "رفيق حريري" نخست وزير اسبق لبنان، در ميان گروه هاي سياسي اين کشور بازتاب هاي گسترده اي يافت. به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار شبکه خبري "العالم" از بيروت، واکنش هاي لبناني هابه اظهارات دوشنبه شب دبيرکل حزب الله و ارايه اسنادنقش رژيم اسراييل در عمليات ترور رفيق حريري همچنان ادامه دارد. "ميشل عون" رييس تشکل تغيير و اصلاح لبنان اطلاعات و داده هاي جديد سيد حسن الله را آخرين فرصت براي بازنگري در تصميم دادگاه بين المللي توصيف کرد. در حالي که مردم و گروه هاي حامي مقاومت ا

اظهارات "سيد حسن نصرالله" دبيرکل حزب اللهدر افشاينقش رژيم صهيونيستي در ترور "رفيق حريري" نخست وزير اسبق لبنان، در ميان گروه هاي سياسي اين کشور بازتاب هاي گسترده اي يافت. به گزارش روز چهارشنبه خبرنگار شبکه خبري "العالم" از بيروت، واکنش هاي لبناني هابه اظهارات دوشنبه شب دبيرکل حزب الله و ارايه اسنادنقش رژيم اسراييل در عمليات ترور رفيق حريري همچنان ادامه دارد. "ميشل عون" رييس تشکل تغيير و اصلاح لبنان اطلاعات و داده هاي جديد سيد حسن الله را آخرين فرصت براي بازنگري در تصميم دادگاه بين المللي توصيف کرد. در حالي که مردم و گروه هاي حامي مقاومت افشاگري مستند دبيرکل حزب الله از نقشرژيم صهيونيستيدر ترور حريري را فصل الخطابي براي دادگاه بين المللي دراين زمينه مي دانند اما نمايندگان و رهبران جريان 14 مارس (حامي غرب) حملات گسترده اي ضد حزب الله سامان داده و ادعا مي کنند اطلاعاتي که حزب الله فاش کرده است، قانع کننده نيست. "خالد زهرمان" نماينده فراکسيون المستقبل در مجلس لبنان در گفت و گو با العالم اظهار داشت: بايد به اين مساله پاسخ داده شود که آيا پروازهاي شناسايي هوايي فقط مسير حرکت رفيق حريري رارصد کرده اند. زهرمان گفت: اگر تصاوير پخش شده بخشي از تصاوير رصد هوايي صورت گرفته از سوي رژيم اسراييل باشد،در اين صورت اين مدرک ارزش خاصي ندارد اما اگر اين تصاوير به صورت خاص و در زماني مشخص رصد شده باشد در آن صورت علامت سووال هايي مطرح خواهيم کرد. 26/12/0

پربیننده ترین خبرها