حمايت عالم سني کويتي از حقوق شيعيان بحرين

شنبه 7 اسفند 1389 - 10:25

کويت (العالم)- يک عالم اهل تسنن کويتي باحمايت از حقوق شيعيان بحرين وتاکيد بر مشروع بودن انقلاب مردمي اين کشور گفت: همه مردم بحرين اعم از شيعه و سني حق برخورداري از حقوق اجتماعي را دارند."طارق السويدان" روز شنبه درمصاحبه با شبکه خبري العالم، از حمايت برخي ها از انقلاب مصر و تونس و درعين حال سکوت آنان دربرابر خواسته شيعيان بحرين براي گرفتن حقوق خود ابراز تعجب کرد.

کويت (العالم)- يک عالم اهل تسنن کويتي باحمايت از حقوق شيعيان بحرين وتاکيد بر مشروع بودن انقلاب مردمي اين کشور گفت: همه مردم بحرين اعم از شيعه و سني حق برخورداري از حقوق اجتماعي را دارند."طارق السويدان" روز شنبه درمصاحبه با شبکه خبري العالم، از حمايت برخي ها از انقلاب مصر و تونس و درعين حال سکوت آنان دربرابر خواسته شيعيان بحرين براي گرفتن حقوق خود ابراز تعجب کرد. اين عالم اهل تسنن کويتي افزود: آيا شيعيان نبايد از حقوق مشروع خود برخوردار شوند، آيا جزو مردم کشور خود به شمار نمي روند و حق برخورداري از زندگي شرافتمندانه و حقوق مشروع خود ازجمله حق انتخاب نمايندگان خويش را ندارند؟ آيا اين حق را ندارند که درصورتي که مردم بخواهند ، قدرت را دردست گيرند و حکومت کنند"؟ وي با تاکيد بر لزوم پرهيز از برخوردهاي دوگانه ، از آمريکا به علت داشتن اين نوع تعامل با انقلاب هاي مصر، تونس و بحرين انتقاد کرد. السويدان ادامه داد: مردم نخست وزير را انتخاب مي کنند و نخست وزير مسوول احقاق حقوق مردم اعم از شيعه و اهل تسنن است. عالم اهل تسنن کويتي گفت: مهم اين است که به راي و نظر ملت احترام گذاشته شود ودر واقع نظر آنان حاکم باشد و مردم چه شيعه و چه سني بايد حقوق شان حفظ و استيفا شود. وي با بيان اين که خواسته هاي مردم بحرين برحق و مشروع است؛ افزود: انقلاب هاي مردمي را نمي توان سرکوب کرد. السويدان بر لزوم توجه به حقوق و خواسته هاي مشروع و برحق مردم بحرين ازجمله آزادي ، عدالت اجتماعي و زندگي شرافتمندانه تاکيد کرد. وي گفت: به جاي سرکوب انقلاب هاي مردمي بايد به خواسته هاي آنان توجه و آنرا محقق کرد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها