نماينده سابق بحريني: استعفاي دولت شرط مذاکره است

دوشنبه 9 اسفند 1389 - 10:34

نماينده فراکسيون الوفاق در پارلمان بحرين، تاکيد کرد استعفاي دولت کنوني که در کشته شدن تظاهرکنندگان دست داشته است، شرط آغاز مذاکرات است. علي الاسود امروز در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: تظاهرات وحدت ملي در ميدان لولوئه منامه، تاکيدي بر درخواست مردم و معترضان براي تغييررژيم است. وي با بيان اينکه مردم بحرين فردا نيز تظاهراتي گسترده برگزار مي کنند، خاطرنشان کرد: گروههاي مخالف سياسي بحرين مخالفتي با مذاکره ندارند، اما روي کار آمدن دولتي منتخب پس از استعفاي دولت کنوني که در کشته شدن تظاهرکنندگان دست داشته است، از جمله شرايط براي آغاز مذاکرات است. الاسود تاکيد کرد: گ

نماينده فراکسيون الوفاق در پارلمان بحرين، تاکيد کرد استعفاي دولت کنوني که در کشته شدن تظاهرکنندگان دست داشته است، شرط آغاز مذاکرات است. علي الاسود امروز در گفت و گو با شبکه العالم اظهار داشت: تظاهرات وحدت ملي در ميدان لولوئه منامه، تاکيدي بر درخواست مردم و معترضان براي تغييررژيم است. وي با بيان اينکه مردم بحرين فردا نيز تظاهراتي گسترده برگزار مي کنند، خاطرنشان کرد: گروههاي مخالف سياسي بحرين مخالفتي با مذاکره ندارند، اما روي کار آمدن دولتي منتخب پس از استعفاي دولت کنوني که در کشته شدن تظاهرکنندگان دست داشته است، از جمله شرايط براي آغاز مذاکرات است. الاسود تاکيد کرد: گروههاي مخالف اکنون در حال برگزاري جلسات فشرده اي براي رسيدن به توافق درباره چارچوب هاي مشخص هستند، تا در مذاکرات خود با دولت منتخب بدان استناد کنند. همه نمايندگان فراکسيون الوفاق که افزون بر هيجده نفر هستند ديروز يکشنبه در اعتراض به سرکوب تظاهرکنندگان و تحصن کنندگان در ميدان لولوئه و ناديده انگاشتن خواستهاي آنان از سوي مقامات، رسما استعفا دادند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها