لغو دستور رژيم سابق تونس درباره ممنوعيت تدريس برخي اساتيد

چهارشنبه 18 اسفند 1389 - 18:44

وزير مستعفي آموزش عالي تونس و دبيرکل جنبش "تجديد" گفت: به روساي دانشگاه ها دستور داده شده است کساني را که به دليل فعاليت سياسي در دوران حاکميت زين العابدين بن علي ديکتاتور تونس، از آموزش و تدريس محروم شده بودند، دوباره به دانشگاه ها بازگردند.احمد ابراهيم عصر چهارشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم درعين حال اظهار داشت: ساختار دولت تونس نسبت به قبل از انقلاب مردم و سرنگوني ديکتاتور اين کشور تغييري نکرده است.وي گفت:البته نمي توان با روند کند موجود اصلاحات لازم را به اين زودي در ساختار دولت صورت داد.

وزير مستعفي آموزش عالي تونس و دبيرکل جنبش "تجديد" گفت: به روساي دانشگاه ها دستور داده شده است کساني را که به دليل فعاليت سياسي در دوران حاکميت زين العابدين بن علي ديکتاتور تونس، از آموزش و تدريس محروم شده بودند، دوباره به دانشگاه ها بازگردند.احمد ابراهيم عصر چهارشنبه در گفت و گو با شبکه خبري العالم درعين حال اظهار داشت: ساختار دولت تونس نسبت به قبل از انقلاب مردم و سرنگوني ديکتاتور اين کشور تغييري نکرده است.وي گفت:البته نمي توان با روند کند موجود اصلاحات لازم را به اين زودي در ساختار دولت صورت داد.دبيرکل جنبش "تجديد" در تونس در ادامه تاکيد کرد: تحول اقتصاد تونس به شدت نيازمند بازنگري در ساختار اقتصادي و مشارکت افراد توانمند است.ابراهيم اظهار داشت: با توجه به مطالبات متعدد مردم، وظايف و ماموريت هاي سنگيني به دولت محول شده است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها