ارتش بحرين از مردم دربرابر چماقداران حمايت کند

دوشنبه 23 اسفند 1389 - 10:19

يک فعال بحريني از ارتش خواست در کنار مردم و حامي آنها باشد و به مزدوران و چماقداران اجازه کشتار ملت را ندهد.

يک فعال بحريني از ارتش خواست در کنار مردم و حامي آنها باشد و به مزدوران و چماقداران اجازه کشتار ملت را ندهد."حسين يوسف" روز دوشنبه درمصاحبه با شبکه خبري العالم ، تصريح کرد: مردم و معترضان مي خواهند دولتي روي کار بيايد که عدالت و آزادي و زندگي شرافتمندانه را براي آنان تضمين کند.يوسف ابراز اطمينان کرد که انقلاب مردم بحرين به نتيجه خواهد رسيد و قانون سال 2002 لغو و دولت فعلي سرنگون و زمينه تشکيل دولت جديد فراهم خواهد شد.اين فعال بحريني، مشکل اصلي مردم بحرين را ناديده گرفتن خواسته هاي مشروع آنان براي ايجاد تغييرات سياسي از سوي مسوولان رژيم حاکم دانست.يوسف تصريح کرد: رژيم بحرين که براي سرکوب تظاهرکنندگان به شيوه هاي مختلف از جمله تطميع ، تحريک فتنه هاي طايفه اي و به کارگيري مزدوران متوسل شده در برابر هوشياري مردم نتوانسته است به اهداف خود دست يابد.وي با اشاره به وجود اختلافات در خاندان حاکم بحرين گفت: رژيم حاکم از زير بار مسووليت هاي خود در قبال مردم شانه خالي کرده و منافع کشور را به خطر انداخته است.اين فعال بحريني با تاکيد بر لزوم تشکيل شوراي موسسان اظهار داشت: اين شورا که اعضاي آنرا بايد مردم انتخاب کنند ، وظيفه تدوين قانون اساسي جديد را برعهده خواهد گرفت و بايد راهکاري مناسب براي انتخاب دولت و مجلس با اختيارات کامل و بازخواست مفسدان ارايه دهد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها