توانايي مردم ليبي براي بازسازي کشورشان

چهارشنبه 10 فروردين 1390 - 12:46

يک شخصيت سياسي مخالف رژيم "معمر قذافي" ديکتاتور ليبي بر توانايي مردم ليبي براي اداره امور کشورشان و بازسازي آن تاکيد کرد. "حسين صالح" روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت: ليبي از چهل سال پيش فاقد مديريت درست است و مردم هم اکنون مي توانندکشورشان را به بهترين شکل اداره کنند . صالح به اولين نشست روز سه شنبه گروه موسوم به "گروه تماس" درباره ليبي در شهر لندن پايتخت انگليس اشاره کرد و افزود: نمايندگان شوراي ملي انتقالي ليبي در نشست لندن حضور داشتند و پيشنهادهاي شورا را به اين نشست ارائه کردند . اين شخصيت سياسي مخالف رژيم قذافي خاطرنشان کرد: معمر قذافي حاکم

يک شخصيت سياسي مخالف رژيم "معمر قذافي" ديکتاتور ليبي بر توانايي مردم ليبي براي اداره امور کشورشان و بازسازي آن تاکيد کرد. "حسين صالح" روز چهارشنبه در مصاحبه با شبکه خبري العالم گفت: ليبي از چهل سال پيش فاقد مديريت درست است و مردم هم اکنون مي توانندکشورشان را به بهترين شکل اداره کنند . صالح به اولين نشست روز سه شنبه گروه موسوم به "گروه تماس" درباره ليبي در شهر لندن پايتخت انگليس اشاره کرد و افزود: نمايندگان شوراي ملي انتقالي ليبي در نشست لندن حضور داشتند و پيشنهادهاي شورا را به اين نشست ارائه کردند . اين شخصيت سياسي مخالف رژيم قذافي خاطرنشان کرد: معمر قذافي حاکم ليبي به مدت چهار دهه اين کشور را از نهادهاي مديريتي محروم کرده است. وي افزود: ديدگاه همه حاضران در نشست لندن اعم از مقامهاي اروپايي و عربي اين بود که مردم ليبي مي توانند امور کشور خود را به دست بگيرند و آن را اداره کنند و مردم ليبي هم اکنون آماده بازسازي کشورشان پس از چهار دهه بي قانوني و فقدان مديريت درست هستند . صالح با اشاره به مخالفت بسياري از کشورها و مردم ليبي با دخالت نظامي زميني در ليبي افزود: هيچ يک از شرکت کنندگان در نشست لندن درباره اعزام نيروهاي زميني يا حمله زميني به ليبي صحبتي نکردند بلکه در زمينه حمايت از مردم ليبي براي تحقق خواسته هاي آنها و بازسازي کشورشان بر اساس قانون و تکثر احزاب سخن گفتند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها