غرب براي دخالت بيشتر در ليبي زمينه سازي مي کند

جمعه 12 فروردين 1390 - 12:06

يک کارشناس ليبيايي در امور راهبردي تاکيد کرد که غرب به دنبال فرسايش انقلابيون براي زمينه سازي دخالت هرچه بيشتر در ليبي است. " عماد رحمه " روز جمعه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: پيمان آتلانتيک شمالي "ناتو" ويران کردن هدفمند و برنامه ريزي شده توانمندي ها و امکانات ملت ليبي را در دستور کار قرار داده است و به همين جهت به اماکني که حاوي اين توانمندي هاست، حمله مي کند. وي افزود: غرب ايفاي نقشي جديد و يک بازي راهبردي بين المللي را آغاز کرده است که بر پايه آن همه عوامل قدرت در منطقه را هدف قرار مي دهد تا طرح امپرياليستي خود را در شمال آفريقا پياده کند. عماد رحم

يک کارشناس ليبيايي در امور راهبردي تاکيد کرد که غرب به دنبال فرسايش انقلابيون براي زمينه سازي دخالت هرچه بيشتر در ليبي است. " عماد رحمه " روز جمعه در گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: پيمان آتلانتيک شمالي "ناتو" ويران کردن هدفمند و برنامه ريزي شده توانمندي ها و امکانات ملت ليبي را در دستور کار قرار داده است و به همين جهت به اماکني که حاوي اين توانمندي هاست، حمله مي کند. وي افزود: غرب ايفاي نقشي جديد و يک بازي راهبردي بين المللي را آغاز کرده است که بر پايه آن همه عوامل قدرت در منطقه را هدف قرار مي دهد تا طرح امپرياليستي خود را در شمال آفريقا پياده کند. عماد رحمه خاطر نشان کرد: غرب متوجه شده است که پايبندي قذافي به قدرت و تلاش براي بازگرداندن ثبات به ليبي از طريق توسل به زور و جلوگيري از تحقق طرح هاي انقلابيون سبب شده است که برخي از دولت ها به راه حل هاي ديپلماتيک تن دهند. وي تاکيد کرد: هرچند که عمليات نظامي ضد ليبي بسيار گسترده بود اما به نظر مي رسد که زيرساخت هاي رژيم قذافي که همچنان در برابر انقلابيون ايستادگي مي کند، قدرتمند است و جلوي تحقق خواسته هاي انقلابيون را گرفته است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها