تلاش عربستان براي خاموش کردن آتش انقلاب يمن

سه شنبه 23 فروردين 1390 - 12:35

نماينده پارلمان يمن، تأکيد کرد: مردم اين کشور ابتکار عربستان براي حل بحران را قبول ندارند و آن را توطئه سعودي ها براي لطمه زدن به انقلاب مي دانند." سلطان سامعي " روز سه شنبه درگفت و گو با شبکه خبري العالم افزود : پيشنهاد عربستان به دليل بي توجهي به برکناري علي عبدالله صالح ، در واقع انقلاب يمن را دور زده و در صدد شکست قيام مردم است. وي گفت: در ابتکار عربستان به "علي عبدالله صالح" تضمين داده شده است که او ، خانواده و نزديکانش که اقدام به کشتار، زنداني کردن، و شکنجه مردم يمن در طي ساليان دراز کرده اند تحت پيگرد قرار نخواهند گرفت.

نماينده پارلمان يمن، تأکيد کرد: مردم اين کشور ابتکار عربستان براي حل بحران را قبول ندارند و آن را توطئه سعودي ها براي لطمه زدن به انقلاب مي دانند." سلطان سامعي " روز سه شنبه درگفت و گو با شبکه خبري العالم افزود : پيشنهاد عربستان به دليل بي توجهي به برکناري علي عبدالله صالح ، در واقع انقلاب يمن را دور زده و در صدد شکست قيام مردم است. وي گفت: در ابتکار عربستان به "علي عبدالله صالح" تضمين داده شده است که او ، خانواده و نزديکانش که اقدام به کشتار، زنداني کردن، و شکنجه مردم يمن در طي ساليان دراز کرده اند تحت پيگرد قرار نخواهند گرفت.وي افزود : اين در حالي است که آنها در چند سال اخير و در جريان انقلاب کنوني يمن صدها نفر شهيد و هزاران نفر زخمي شده اند. وي خاطرنشان کرد : ملت يمن قيموميت هيچ احدي را نمي پذيرد و درصورتي که کسي بخواهد به آنها کمک کند بايد به جاي تلاش براي تثبيت ديکتاتور صنعا، در راستاي تحقق اهداف ملت يمن گام بردارد. سامعي گفت: اگر عربستاني ها خواستار دخالت در موضوع يمن هستند بايد به نفع ملت موضع بگيرند نه به نفع "علي عبدالله صالح" که مشروعيت قانوني خود را از دست داده و ديگر رئيس جمهوري قانوني يمن به شمار نمي آيد.وي تاکيد کرد: عبدالله صالح ، فرزندان وبرادرزاده هايش به علت کشتار ملت يمن تحت پيگرد هستند و عربستاني ها بايد به جاي حمايت از قاتلان ، با يد با ملت يمن همراهي کنند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها