انتقامجويي از مردم بحرين به سبک آل خليفه

پنج‌شنبه 25 فروردين 1390 - 15:05

يک فعال سياسي بحريني، آن چه رژيم حاکم درحق ملت بحرين مرتکب مي شود را انتقامجويي از ملتي دانست که فقط خواهان حقوق قانوني خود است. " علي الفرج " روز پنجشنبه درگفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت : رژيم بحرين درحال انتقامجويي ازهمه کساني است که براي احقاق حقوق قانوني خود به خيابان ها آمده و شعار داده اند. وي افزود : مقام هاي رژيم حاکم بحرين برنامه اي را در دستور کار خود قرار داده اند که براساس آن همه سازمان هاي مردم نهاد در کشور نابود مي شوند و بحرين کشوري با نظام پليسي خواهد شد.

يک فعال سياسي بحريني، آن چه رژيم حاکم درحق ملت بحرين مرتکب مي شود را انتقامجويي از ملتي دانست که فقط خواهان حقوق قانوني خود است. " علي الفرج " روز پنجشنبه درگفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت : رژيم بحرين درحال انتقامجويي ازهمه کساني است که براي احقاق حقوق قانوني خود به خيابان ها آمده و شعار داده اند. وي افزود : مقام هاي رژيم حاکم بحرين برنامه اي را در دستور کار خود قرار داده اند که براساس آن همه سازمان هاي مردم نهاد در کشور نابود مي شوند و بحرين کشوري با نظام پليسي خواهد شد. اين فعال سياسي بحريني خاطرنشان کرد که رژيم حاکم سرکوب همه جانبه ملت بحرين را با هدف ايجاد نظامي ديکتاتوري آغاز کرده است. علي الفرج جنايت آتش زدن قرآن کريم و شکستن حرمت مساجد توسط نيروهاي امنيتي بحرين و نيروهاي سعودي را نشانه تفکر انتقامجويي رژيم دانست و گفت : اين نشان مي دهد که حاکمان بحرين هيچ اهميتي براي افکارعمومي مسلمانان جهان قائل نيستند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها