جوانان، محور انقلاب يمن

دوشنبه 5 ارديبهشت 1390 - 16:45

يک فعال سياسي يمني با بيان اينکه " جوانان ، محور و پايه گذار انقلاب يمن " هستند، تاکيد کرد که هر طرحي براي حل بحران يمن بايد مطالبات جوانان اين کشور را تامين کند و گرنه محکوم به شکست است.

يک فعال سياسي يمني با بيان اينکه " جوانان ، محور و پايه گذار انقلاب يمن " هستند، تاکيد کرد که هر طرحي براي حل بحران يمن بايد مطالبات جوانان اين کشور را تامين کند و گرنه محکوم به شکست است. " خالد المنصوب" روز دوشنبه در گفت وگو با شبکه خبري العالم، طرح شوراي همکاري خليج فارس براي حل بحران را شکست خورده دانست زيرا پاسخگوي مطالبات جوانان انقلابي يمن نيست. وي تاکيد کرد: جوانان يمني ، انقلاب اين کشور را که انتظار مي رود پيروزي آن با سقوط رژيم ديکتاتوري "عبدالله صالح" در آينده نزديک اعلام شود، پايه گذاري کردند و سپس ديگر قشرهاي مردم از جمله احزاب ، سياسيون و نظامي ها به آن پيوستند. اين فعال سياسي يمني ابراز اميدواري کرد که اعضاي شوراي همکاري خليج فارس اوضاع يمن و نقش اساسي و کليدي جوانان اين کشور در حرکت هاي مردمي عليه رژيم عبدالله صالح را درک کرده باشند المنصوب از مردم يمن خواست که همچنان به جوانان انقلابي اطمينان کنند و تا تحقق همه مطالباتشان بويژه سرنگوني رژيم عبدالله صالح به اعتراض ها و تظاهرات ادامه دهند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها