تلاش افراد مسلح براي جلوگيري از برگزاري انتخابات افغانستان

سه شنبه 27 مرداد 1388 - 16:35

سخنگوي وزارت دفاع افغانستان گفت که قصد افراد مسلح ازهدف قرار دادن شهروندان افغان در آستانه برگزاري دوانتخابات مهم رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي ايجاد ترس در مردم و جلوگيري از مشارکت گسترده آنان در اين دو انتخابات است. "ظاهر عظيمي" بعد ازظهر سه شنبه در مصاحبه با شبکه خبري (العالم) اظهار داشت: افزايش حملات و بمب گذاري ها در آستانه دو انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي افغانستان قابل پيش بيني بود اما از اينکه قربانيان اين حملات بيشتر شهروندان بيگناه افغان بويژه زنان و کودکان بوده اند، متاسف هستيم. وي با تاکيد به اينکه دو انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي ولايتي افغانستان روز پنجشنبه (29 مردادماه) برگزار خواهد شد؛ تاکيد کرد که حملات و بمب گذاري هاي اخير بر عزم مردم افغانستان براي شرکت گسترده در اين دوانتخابات تاثير نداشته است. سخنگوي وزارت دفاع افغانستان خاطرنشان کرد: با وجود ادامه تهديدهاي امنيتي، مردم افغانستان بر شرکت فعال در انتخابات رياست جمهوري مصمم هستند و تشديد اقدامات تروريستي بر عزم و اراده آنها تاثيري نخواهد داشت. عظيمي با اشاره به حوادث تروريستي در ايالت "اروزگان" افغانستان،تصريح کرد: ديگر مناطق افغانستان از امنيت برخوردار هستند و تاکنون در اين مناطق حوادث امنيتي قابل توجهي روي نداده است. وي پيش بيني کرد که حملات مسلحانه در روز انتخابات در سراسر افغانستان کاهش يابد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها