موضوع فلسطين ، درعمق وجود هر مسلماني ريشه دارد.

يکشنبه 22 شهريور 1388 - 18:10

عضو انجمن علماي فلسطين گفت : روز جهاني قدس که از سوي امام خميني (رض) نام گذاري شد ، نشان مي دهد که موضوع فلسطين ، درعمق وجود هر مسلماني ريشه دارد. شيخ " داوود مصطفى " يکشنبه شب درگفتگوي اختصاصي با شبکه خبري العالم ، گفت قدس هيچگاه از خاطر ملت فلسطين بيرون نرفته است و همواره در ياد و خاطر امت اسلامي و عربي زنده بوده است. وي تاکيد کرد قضيه قدس ، قضيه اي قرآني و ايماني و مايه وحدت امت عربي و اسلامي است که مي خواهند آنرا از دست صهيونيست هاي غاصب نجات دهند. وي افزود : ملت فلسطين راه جهاد و مقاومت را انتخاب کرد و حماس و فتح و همه جنبش هاي مقاومت نيز راه کار مقاومت و جهاد را براي آزادي فلسطين درپيش گرفتند و آن تعداد کمي که به دنبال سازش با رژيم صهيونيستي هستند ، در از بين بردن ملت و قضيه فلسطين شريک جرم اين رژيم هستند. شيخ مصطفى اعمال فشارهاي برخي رژيم هاي عربي عليه مبارزان و شخصيت هاي فلسطيني و تلاش اين رژيم ها براي تعقيب و ترور مبارزان فلسطيني را محکوم و تاکيد کرد اين رژيم ها درواقع عناصر و مزدوران رژيم اشغالگر اسرائيل و تضمين کننده بقاي اين رژيم هستند و براي آزادسازي سرزمين فلسطين راهي جز از بين بردن اين رژيم ها وجود ندارد. وي ادامه داد جنگ غزه ثابت کرد که پيروزي قطعي است و غزه به قلعه اي دست نيافتني براي رژيم اسرائيل تبديل شده است و اهالي اين شهر با وجود امکانات کم و ناچيز خود توانستند براشغالگران پيروز شوند تا بر درستي واعتبار راه مبارزه و مقاومت براي آزادي فلسطين صحه بگذارند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها