مذاکرات سري با گروه طالبان براي پايان دادن به جنگ

دوشنبه 19 مهر 1389 - 19:39

رئيس جمهوري افغانستان از انجام مذاکرات سري با گروه طالبان جهت پايان دادن به جنگ داخلي 9 ساله در اين کشور خبر داد.

رئيس جمهوري افغانستان از انجام مذاکرات سري با گروه طالبان جهت پايان دادن به جنگ داخلي 9 ساله در اين کشور خبر داد. حامد کرزاي در خصوص مذاکرات غير رسمي و غير مستقيم که از چندي پيش آغاز شده است اظهار اميدواري کرد که اين مذاکرات ادامه يابد و شکل رسمي به خود بگيرد. "محمد اکبري" عضو شوراي صلح افغانستان روز دوشنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: وظيفه شوراي صلح ، گشودن باب گفتگو با مخالفان و تلاش براي قانع کردن گروههاي مسلح مبني پذيرش اين حقيقت است که راهي که برگزيده اند نه تنها به ايجاد آشتي در کشور نمي انجامد بلکه به خونريزي بيشتر دامن مي زند. اعضاي شوراي صلح افغانستان در اقدامي که در راستاي حرکت در جهت تحقق مصالحه و آشتي واقعي در افغانستان مفيد ارزيابي شده است ؛ "برهان الدين رباني" رئيس جمهوري سابق اين کشور و رهبر جنبش مقاومت اين کشور در دوره حکومت طالبان را به عنوان رئيس اين شورا انتخاب کردند. مخالفان رباني اين اقدام را نشانه عدم جديت دولت در مذاکرات ارزيابي مي کنند. از سوي ديگر "احمد شاه احمد زي" نخست وزير سابق افغانستان در گفتگو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: اعضاي شوراي صلح و گروه طالبان بدليل اينکه بي طرف نيستند بخشي از مشکل به شمار مي آيند. اين در حالي است که گروه طالبان که مدعي دستيابي به پيروزي هايي در جنگ عليه نيروهاي خارجي و دولت افغانستان است، حداقل به طور رسمي موضع خود مبني بر رد هر گونه گفتگو در سايه وجود نيروهاي بيگانه را تغيير نداده است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها