فريبکاري تشکيلات خودگردان در باره مذاکرات سازش

پنج‌شنبه 4 شهريور 1389 - 08:55

جنبش مقاومت اسلامي فلسطين "حماس" تلاش رييس تشکيلات خودگردان براي فريب افکار عمومي خشمگين فلسطيني در زمينه مذاکره با رژيم صهيونيستي را به شدت محکوم کرد.

جنبش مقاومت اسلامي فلسطين "حماس" تلاش رييس تشکيلات خودگردان براي فريب افکار عمومي خشمگين فلسطيني در زمينه مذاکره با رژيم صهيونيستي را به شدت محکوم کرد. " عزت الرشق " عضو دفتر سياسي جنبش حماس روز پنجشنبه درگفت وگو با العالم اظهار داشت:"محمود عباس" در صدد فريب افکار عمومي فلسطيني است فلسطينياني که با مذاکره با رژيم اسراييل با وجود ادامه اقدامات و سياست هاي خصمانه و تجاوزکارانه اين رژيم به شدت مخالف هستند. الرشق از گروه مذاکره کننده تشکيلات خودگردان فلسطين خواست که از تجربه سال هاي گذشته خود درمذاکره با رژيم اسراييل درس بگيرد و براي مذاکره با اين رژيم تسليم خواست آمريکا نشود. وي افزود: گروه مذاکره کننده تشکيلات خودگردان فلسطين در رام الله به جاي دفاع از حقوق ملت فلسطين و تسليم در برابر خواست اين ملت، خود را ملزم به تسليم دربرابر خواست آمريکا براي رفتن به پاي ميز مذاکره مستقيم با رژيم اشغالگر مي داند. عضو دفتر سياسي جنبش حماس اظهار داشت: گروه مذاکره کننده فلسطيني هيچ اراده اي درمخالفت با مذاکرات مستقيم با رژيم صهيونيستي ندارد و گوش به فرمان آمريکا به مذاکره با اين رژيم مي رود. وي با بيان اينکه 11 گروه اصلي فلسطيني با مذاکره با رژيم اسراييل مخالفت کرده اند؛ گفت: گروه مذاکره کننده تشکيلات خودگردان به منزله اقليتي درميان فلسطيني ها است. الرشق افزود: دشمن صهيونيستي با رد شروط فلسطينيان همه شروط خود براي مذاکره را محقق ساخت و تشکيلات خودگردان و آمريکا را وادار به پذيرش شروط خود کرد. وي تصميم سازمان آزاديبخش فلسطين براي بازگشت به مذاکره با رژيم صهيونيستي را غيرقانوني و نامشروع دانست. اين مسوول حماس اظهار داشت: حالت ضعف و سستي مسوولان تشکيلات خودگردان در دفاع از حقوق ملت فلسطين به ديگر کشورهاي عربي نيز سرايت کرده به طوري که آن ها خود را کنار کشيده و توپ را به زمين تشکيلات خودگردان انداخته آن را مامور مذاکره با دشمن صهيونيست کرده اند. الرشق گفت: دربيانيه اخيرکميته چهارجانبه بين المللي به طور کامل به شرط هاي تشکيلات خودگردان فلسطين اشاره نشده و هيچ مساله اي ازجمله توقف شهرک سازي يا تعيين مرجعيت براي روند سازش به عنوان شرط مذاکره با رژيم اشغالگر ذکر نشده است. 4/6/8921/12/1 26-06:40

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها