دعوت هنيه براي شرکت گسترده مسلمانان در روز جهاني قدس

چهارشنبه 10 شهريور 1389 - 15:05

نخست وزير دولت فلسطين در غزه، از همه ملت هاي عربي و اسلامي دعوت کردروز جمعه براي دفاع از قدس و زنده نگه داشتند روزي که امام خميني (ره) آن را روز جهاني قدس اعلامکردند، در راهپيمايي ها و تجمعات شرکتکنند.

نخست وزير دولت فلسطين در غزه، از همه ملت هاي عربي و اسلامي دعوت کردروز جمعه براي دفاع از قدس و زنده نگه داشتند روزي که امام خميني (ره) آن را روز جهاني قدس اعلامکردند، در راهپيمايي ها و تجمعات شرکتکنند. "اسماعيل هنيه" روز چهارشنبه در گفت و گو با شبکه العالم، از همه ملت هاي عربي و اسلامي در همه نقاط جهان خواست، براي متوقف کردن توطئه هاي صهيونيسيت ها عليه قدس و ملت فلسطين، در راهپيمايي ها روز جهاني قدس شرکت کنند. هنيه برگزاري کنفرانس بين المللي يهوديان در قدس اشغالي ، همزمان با شرکت مسلمانان در مراسم روز جهاني قدس، را محکوم کرد و گفت: برگزاري اين کنفرانس در اين روز، اقدام تحريک آميز عليه احساسات ملت هاي عربي و اسلامي و بي توجهي کامل به همه قوانين و موازين بين المللي است. وي با بيان اينکه کنفرانس يهوديان، کنفرانسي دروغين است و ماهيت قدس و اراضي فلسطين را تغيير نخواهد داد؛ خواستار برگزاري کنفرانس هايي در کشورهاي اسلامي و عربي در پاسخ به اين کنفرانس دروغين و تاکيد بر هويت اراضي فلسطين، قدس و مسجد الاقصي شد. نخست وزير دولت فلسطينبا اشاره به ادامه توطئه هاي رژيم اشغالگر درقدس و ادامهيهودي سازي وشهرک سازي، گفت:رژيم اشغالگر در قدس در حال بيرون کردنساکنان اصلي و نماينده هاي آنهااز خانه هايشان است،و حفاري هازيرمسجدالاقصي ادامه دارد، و صهيونيست ها همچنان مانع از ورود نمازگزاران به مسجدالاقصي مي شوند. هنيه، همه آزادگان جهان را به فعاليت گسترده در عرصه بين المللي براي جلوگيري از توطئه هاي رژيم صهيونيستي و تاکيد بر هويت مسجدالاقصي و آزادي اراضي فلسطين از دست اشغالگران ، فرا خواند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها