دادگاه بين المللي رسيدگي به جرايم جنگي عليه کودکان تشکيل مي شود

شنبه 20 شهريور 1389 - 18:14

دبيرکل اتحاديه جهاني حفاظت از کودکان و نوجوانان از ايده تشکيل دادگاه ويژه بين المللي براي محاکمه ناقضان حقوق کودکان در مناطق درگيري مسلحانه خبر داد.

دبيرکل اتحاديه جهاني حفاظت از کودکان و نوجوانان از ايده تشکيل دادگاه ويژه بين المللي براي محاکمه ناقضان حقوق کودکان در مناطق درگيري مسلحانه خبر داد. "احمد عطوه" روز شنبه در گفتگو با شبکه خبري العالم از غزه، اظهار داشت: ايده تشکيل دادگاه ويژه بين المللي براي محاکمه ناقضان حقوق کودکان در مناطق شاهد درگيري مسلحانه با توافق اکثر نهادهاي بين المللي و کشورها ارايه خواهد شد. وي افزود: جرائم مورد رسيدگي در اين دادگاه شامل بکارگيري کودکان براي اهداف سياسي يا بسيج آنها براي مقاصد سياسي يا مسلح کردن کودکان است زيرا در برخي از کشورها شاهديم که کودکان و نوجوانان در سن 12 يا 15 سالگي مسلح مي شوند و درکنار بزرگسالان مي جنگند که اين امر آنها را از داشتن دوران طبيعي کودکي و نوجواني خود محروم مي کند. عطوه گفت: ما براي جلوگيري از سوء استفاده هاي سياسي از کودکان و نوجوانان زير 18 سال مبارزه مي کنيم زيرا اين پديده به شکل بسيار هولناکي در جهان گسترش يافته است. وي تصريح کرد: ما همچنين براي اجراي مصوبات همه اجلاس هاي بين المللي درخصوص اعطاي حقوق کودکان و نوجوانان به آنها و در وهله اول توافقنامه ژنو تلاش مي کنيم. عطوه درباره وضعيت کودکان و نوجوانان غزه اظهار داشت: اساسا ايده تشکيل اتحاديه جهاني حفاظت از حقوق کودکان و نوجوانان با توجه به وضعيت کودکان و نوجوانان غزه مطرح شد زيرا دشمن با نقض قوانين بين المللي و بي اعتنايي به افکار عمومي دنيا آنها را به شهادت مي رساند و همزمان کودکان غزه از محاصره و کمبود در همه زمينه هاي زندگي رنج مي برند. "عبدالله ابوحشيش" سخنگوي اطلاع رساني اتحاديه جهاني حفاظت از کودکان و نوجوانان نيز به شبکه خبري العالم گفت: کودکان و نوجوانان فلسطيني با نقض حقوق خود از سوي اشغالگران مواجه هستند و ما اين اتحاديه را براي دفاع از کودکان و نوجوانان تشکيل داده ايم. وي از ديگر اهداف تشکيل اتحاديه جهاني حفاظت از حقوق کودکان و نوجوانان را پيگيري پرورش استعدادها و رشد و آموزش آنها توصيف کرد. ابوحشيش تصريح کرد: ما طرح هاي خوبي تهيه کرده و نامه هايي به سازمان هاي محلي در کشورهاي عربي و ساير کشورها فرستاده ايم که برخي از آنها با توجه به شرايط دشوار کودکان غزه به اين نامه ها پاسخ مثبت داده اند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها