نتايج اوليه غيررسمي انتخابات داخلي جنبش فتح

سه شنبه 20 مرداد 1388 - 06:40

نتايج اوليه وغيررسمي انتخابات داخلي جنبش فتح براساس اظهارات مسئول کميته برگزاري انتخابات حاکي است که 15عضو از 18 عضو انتخابي کميته مرکزي جديد اين جنبش از نسل جوان هستند که براي بار اول به عضويت اين کميته در آمده اند. به گزارش روز سه شنبه پايگاه اطلاع رساني شبکه خبري(العالم) به نقل از منابع خبري، مسئول کميته برگزاري انتخابات، گفت که اکثريت اعضاي کميته مرکزي جديد جنبش فتح جديد هستند. وي با بيان اينکه " مروان البرغوثي ، جبريل الرجوب ، محمد دحلان و صائب عريقات از اعضاي جديد کميته مرکزي جديد جنبش فتح هستند"، افزود: تنها سه تن از اعضاي قديمي توانستند در انتخابات اخير جنبش فتح که در بيت لحم در کرانه باختري برگزار و حدود يکهزارتن در آن شرکت کردند، بارديگر به کميته مرکزي اين جنبش راه يابند. مسئول کميته برگزاري انتخابات جنبش فتح خاطرنشان کرد که نتيجه نهايي و رسمي انتخابات کميته مرکزي و شوراي انقلابي اين جنبش ممکن است امروز سه شنبه اعلام شود. در همين حال " جبريل الرجوب" ، نتيجه انتخابات کميته مرکزي جنبش فتح را " انقلابي عليه رهبري قديمي اين جنبش " خواند که براي بيست سال قدرت را احتکار کرده بودند. " محمد دحلان" ديگرعضوجديد کميته مرکزي جنبش فتح گفته است که اکنون در مقابل جنبش فتح ماموريت بزرگي قرار دارد و آن مشخص کردن نوع روابط با جنبش حماس است. در انتخابات کميته مرکزي جنبش فتح 96نفر براي عضويت در اين کميته نامزد شدند و 617نفر نيز براي عضويت در شوراي انقلابي اين جنبش نامزد شدند. کميته مرکزي جنبش فتح 23 عضو دارد که 18عضو آن را شرکت کنندگان در کنگره اين جنبش انتخاب مي کنند. رييس جنبش نيز که در زمان حاضر محمود عباس است يک عضو ديگر اين کميته است. شوراي انقلابي جنبش فتح نيز 120 عضو دارد که 80 عضو آن را شرکت کنندگان در کنگره اين جنبش انتخاب مي کنند و 20 عضو هم از ميان اسيران در بند رژيم صهيونيستي برگزيده مي شوند. اعضاي باقيمانده کميته مرکزي و شوراي انقلابي را اعضاي جديد اين کميته و اين شورا برمي گزينند.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها