حماس : فتح به دنبال حذف گزينه مقاومت در برابر دشمن است

سه شنبه 20 مرداد 1388 - 18:00

نماينده جنبش حماس در مجلس قانونگذاري فلسطين گفت: يکي از نتايج برگزاري ششمين کنفرانس فتح در بيت لحم، دست کشيدن از گزينه مقاومت و ادامه دادن به حرکت به سوي سراب سازش است. "محمد شهاب" روز سه شنبه در مصاحبه با شبکه خبري "العالم" ازغزه، اظهار داشت: تصميمات گرفته شده در کنفرانس اخير فتح نه تنها موجب گرايش اين جنبش به ادامه گفت وگوهاي راهبردي با رژيم اشغالگر و دست کشيدن از گزينه مقاومت مي شود بلکه باعث خواهد شد تا چهره هاي مبارزاتي نيز تقريبا از رهبري اين جنبش حذف شوند. شهاب با اشاره به اتفاق نظر شرکت کنندگان در کنفرانس فتح درباره مخالفت با جنبش حماس و خارج کردن نوار غزه از سلطه حماس ، افزود: اين کنفرانس در واقع تاييد ادامه راه "محمود عباس" رييس تشکيلات خودگردان و حاميان او در مذاکره با رژيم صهيونيستي است. وي تاکيد کرد: جنبش فتح امروز ضعيف تر از آن است که به دنبال اصول ثابت و حقوق فلسطيني ها باشد، حقوقي که اين جنبش در طول 2 دهه گذشته همواره آن ار زير پا گذاشته است. شهاب خاطرنشان کرد: فتح به عمد به اختلافات و تفرقه ميان فلسطينيان دامن زد و از مسووليت خود در قبال اتحاد ملي فلسطيني ها شانه خالي کرد. اين نماينده مجلس قانونگذاري فلسطين افزود: بيشتر کساني که در انتخابات جنبش فتح به پيروزي رسيده اند مخالف مقاومت هستند و از سازش، عادي سازي روابط با رژيم اشغالگر، تشکيل دو کشور و از بين بردن هميشگي مساله فلسطين حمايت مي کنند. شهاب گفت: مسايل مطرح شده در بيانيه پاياني کنفرانس بيت لحم درباره پايبندي به اصول ثابت و حقوق فلسطيني ها تنها براي گمراه کردن و فريب دادن فلسطيني هاست. وي خاطرنشان کرد: آن چه که امروز در کرانه باختري در حال روي دادن است، چيزي جز اقدام براي ريشه کن کردن مقاومت از راه ادامه بازداشت ها و شکنجه و قتل نيروهاي مقاومت در زندان هاي رژيم اشغالگر نيست.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها