آزمون سخت فتح براي متوقف کردن بحران داخلي

جمعه 23 مرداد 1388 - 17:00

يک مسوول ارشد جنبش خلق براي آزادي فلسطين با اشاره به مساله تقلب در انتخابات اخير جنبش فتح گفت: اين جنبش هم اکنون با آزمون سختي براي متوقف کردن بحران داخلي خود مواجه است. "جواد عقل" روز جمعه در گفت وگو با شبکه خبري "العالم" از دمشق پايتخت سوريه، اعتراضات تعدادي از شخصيت هاي برجسته جنبش فتح که در انتخابات اخير کميته مرکزي اين جنبش در بيت لحم از پيروزي برخوردار نشدند و همچنين برخي ترديدکنندگان در سلامت اين انتخابات را مورد اشاره قرار داد. عقل گفت: جنبش فتح در مرحله کنوني با آزموني واقعي در برابر طرفداران و ملت فلسطين در راستاي اثبات توانمندي خود در حفظ انسجام داخلي، توقف بحران داخلي و همچنين اتخاذ مواضع سياسي ملي روبرو است. مسوول ارشد جنبش خلق براي آزادي فلسطين افزود: جنبش فتح بايد ثابت کند که از درايت کافي براي جلوگيري از بحران داخلي در فلسطين برخوردار است. عقل گفت: "محمود عباس" رييس تشکيلات خودگردان فلسطين خود را بزرگترين برنده ششمين کنفرانس جنبش فتح مي داند زيرا از يک سو در جرگه گروه بزرگي از اعضاي کميته مرکزي قرار دارد که از وي و سياست هايش حمايت مي کنند و از سوي ديگر توانسته است با توجه به نتايج انتخابات اخير از تعدادي از اعضاي کميته مرکزي مخالف سياست ها و مواضع خود درقبال روند سازش و شيوه حل و فصل مسايل در عرصه سياسي داخلي فلسطين خلاص شود.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها