پاسخ فتح به طرح آشتي ملي مصر

شنبه 21 شهريور 1388 - 17:20

رييس فراکسيون جنبش فتح در مجلس قانونگذاري فلسطين گفت: اين جنبش پاسخ مثبت خود به طرح پيشنهادي اخير مصر درباره گفت وگوهاي ملي فلسطين را به اين کشور ارايه کرده است. "عزام الاحمد" روز شنبه در گفت وگو با شبکه خبري "العالم" از دمشق پايتخت سوريه، اظهار داشت: طرح پيشنهادي مصر بايد راه را براي نشست آتي گفت وگوهاي ملي فلسطيني هموار کند تا اين نشست به طور نهايي مسايل مطرح را به سرانجام برساند. وي افزود: جنبش فتح ارسال پاسخ خود به طرح پيشنهادي مصر را در کنار اکثر گروه هاي زيرمجموعه سازمان آزاديبخش فلسطين در دستور کار قرارداده بود و درنهايت پس از بررسي هاي صورت گرفته پاسخ مثبت خود به اين طرح را تحويل مسوولان مصري داد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها