مسئول سوري: اسرائيل رژيم نژادپرست به شمار مي رود

پنج‌شنبه 26 شهريور 1388 - 06:27

رئيس انجمن سوريه و سازمان ملل متحد تاکيد کرد تجاوز اخير اسرائيل به غزه موضع جهاني را درقبال اسرائيل تغيير داد و اسرائيل اکنون رژيمي نژادپرست به شمار مي رود. " جورج جبور" چهارشنبه شب در برنامه "مع الحدث" شبکه خبري العالم گفت : گزارش اخير کميته حقيقت ياب سازمان ملل درباره تجاوز اسرائيل به غزه بسيار مهم است چرا که از سازوکار دقيقي براي بازخواست افرادي که در جنايات اسرائيل دست داشتند ، سخن مي گويد. وي افزود : در اين گزارش دو راه مطرح شده است يکي اينکه رژيم اشغالگر فرماندهان و نظاميان جنايتکار را محاکمه کند ديگري اينکه شوراي حقوق بشر وابسته به سازمان ملل به شوراي امنيت توصيه کند که براساس بند هفتم منشور سازمان ملل رفتار نمايد و اين مسئله را به دادستاني کل دادگاه کيفري بين المللي ارجاع دهد. جبور گفت : باتوجه به اينکه جهان شاهد جنايات نيروهاي اشغالگر اسرائيلي درغزه بود ، پيش بيني مي شد که اين گزارش منتشر شود. اين مسئول سوري به حمايت آمريکا از اسرائيل و مخالفت با مطرح شدن هر قطعنامه اي عليه اسرائيل اشاره کرد و گفت : در گزارش شوراي حقوق بشر درباره پايبند نبودن برخي کشورها به وظيفه خود براي ارجاع مسئله به دادگاه کيفري بين المللي هشدار داده شده است. جبور تصريح کرد : کميته بين المللي حقيقت ياب کميته قضائي نيست و نمي تواند مستقيما درباره جنايات حکم صادر کند. وي گفت : در اين گزارش رژيم اشغالگر به نژادپرستي و تبعيض در رابطه با حمايت از يهوديان در سرزمينهاي اشغالي و بي توجهي به ديگران متهم شده و حتي روساي جمهور آمريکا درباره عواقب اين اقدام هشدار داده اند. اين مسئول سوري با تاکيد بر اينکه اسرائيل تروريست بوده و است ، از سران عرب خواست در سخنراني درمجمع عمومي سازمان ملل از گزارش کميته بين المللي درباره جنگ غزه استفاده کنند. وي تاکيد کرد حوادث غزه مرحله جديدي در موضع جهان در قبال اسرائيل به شمار مي رود و رژيم صهيونيستي مشابه رژيم آپارتايد سابق در آفريقاي جنوبي است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها