قذافي: هيچ نقشي در قدرت ندارم (1)

چهارشنبه 11 اسفند 1389 - 15:19

معمر قذافي با بيان اينکه هيچ نقشي در قدرت سياسي و اداري ليبي ندارد، تاکيد کرد که نظام ليبي نظام قدرت مردم است که از طريق کنگره‌هاي مردمي اداره مي‌شود و وي هيچ ارتباطي با قدرت نداشته‌ است. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم معمر قذافي رئيس جمهور ليبي در حالي سخنراني سوم خود را از بدو شروع تظاهرات گسترده مردمي که سرنگوني رژيم وي را خواستار شده‌اند، آغاز کرد، که درگيري‌هاي سختي ميان گردان‌هاي وابسته به وي و انقلابيون در برخي شهرها از جمله البريقه در جريان است. قذافي که در جشن موسوم به "اعلام تاسيس قدرت مردم " در ميان کمتر از صد نفر از نظاميان و نزديکان خود در يک سالن سربست

معمر قذافي با بيان اينکه هيچ نقشي در قدرت سياسي و اداري ليبي ندارد، تاکيد کرد که نظام ليبي نظام قدرت مردم است که از طريق کنگره‌هاي مردمي اداره مي‌شود و وي هيچ ارتباطي با قدرت نداشته‌ است. به گزارش پايگاه اطلاع رساني شبکه العالم معمر قذافي رئيس جمهور ليبي در حالي سخنراني سوم خود را از بدو شروع تظاهرات گسترده مردمي که سرنگوني رژيم وي را خواستار شده‌اند، آغاز کرد، که درگيري‌هاي سختي ميان گردان‌هاي وابسته به وي و انقلابيون در برخي شهرها از جمله البريقه در جريان است. قذافي که در جشن موسوم به "اعلام تاسيس قدرت مردم " در ميان کمتر از صد نفر از نظاميان و نزديکان خود در يک سالن سربسته در طرابلس سخن مي‌گفت و افراد حاضر را "جماهير " به معني آحاد مردم خطاب مي‌کرد، گفت: من به همراه تني چند از افسران از همان اوائل انقلاب ليبي قدرت را به مردم تفويض کرده‌ايم و ما هيچ نقشي در قدرت نداشتيم. وي افزود: نه در قدرت سياسي و نه در قدرت اداري. اصلا هيچ ارتباطي با قدرت نداشته‌ايم. ما فقط انقلاب کرديم تا سرزمين ليبي که در آن زمان سرتاسر آن تحت اشغال نيروهاي آمريکا و انگليس و ايتاليا بود را آزاد کنيم و با آزادسازي نفت و خاک آنها را به دست مردم سپرديم... نظام ليبي نظام قدرت مردم است که از طريق کنگره‌هاي مردمي اداره مي‌شود. وي در بخش ديگري از ادعاهاي خود با اشاره به نامگذاري انقلاب و کشور ليبي به "جماهيري ليبي"، نظام اين کشور را نقطه عطف و غايت مبارزات مردمي براي دستيابي به دموکراسي حقيقي خواند و افزود: مردم در اين نظام بدون نمايندگي و بدون هيچ گونه واسطه و ميانجي و بدون انتخابات، رئيس جمهور و بدون کابينه از دموکراسي بهره مي‌برند... که مردم ليبي از آن برخوردارند. قذافي بعد از شعار تني چند از حاضران که "الله، معمر و ليبي و ديگر هيچ " سر مي‌دادند، گفت: من براي اولين بار اين شعار ملت را مي‌شنوم و جهان هم براي اولين بار اين شعارها را مي‌شنود. قذافي با بيان اينکه مي‌خواهم به جهان يادآوري کنم در همچنين روزي قدرت مردم در ليبي پايه‌گذاري شده است، نظام سياسي در اين کشور را نظام قدرت مردم خواند و افزود: برپايي قدرت مردم در ليبي، اين کشور به جماهير ليبي تبديل کرد که توسط مردم اداره مي‌شود و قدرت مردم به معني کنگره‌هاي مردمي و کميته‌هاي مردمي است. همه مردم از طريق اين کنگره با قدرت سرو کار پيدا مي‌کند و همه تصميماتش را از طريق کميته‌هاي مردمي عملي و اجرايي مي‌کند ما مي خواهيم که جهان اين حقيقت را بفهمد. وي با به تمسخر گرفتن تظاهرات اعتراض‌آميز مردمي که همه روزه در همه جاي اين کشور بحران‌زده سرنگوني رژيمش را فرياد مي‌زند گفت: اين روزها بر زبان‌ها جاري شدن نام خودم شخصا در خارج را مي‌شنوم، ما خنديديم و تعجب کرديم. به شما چه ربطي دارد. من انقلاب کردم، در سال 1977 و قدرت را به دست مردم سپردم و در خانه استراحت کردم و از آن زمان به بعد همه امور به دست مردم سپرده شد. در اين مدت من تنها يک نماد و مرجعي بوده‌ام که در صورت لزوم مردم را در اداره کشور کمک مي‌کردم. قذافي درباره حضورش در کنگره‌ها گفت: ‌وقتي در کنگره‌ها شرکت مي‌کنم بنا به دعوت شرکت مي‌کنم.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها