فعال ليبيايي: قذافي ثابت کرد که مشروعيت ندارد

شنبه 14 اسفند 1389 - 11:47

يک فعال سياسي ليبيايي گفت رژيم قذافي با اقدامات جنايتکارانه خود عليه مردم ليبي به جهانيان ثابت کرد که مشروعيت ندارد. " أنس الفيتوري" روز شنبه گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: مخالفان و انقلابيون ليبي به دنبال يکسره کردن کار در ليبي هستند. وي افزود : با ادامه رويدادها و درگيري ها در ليبي ، موضع جامعه بين المللي در قبال رژيم قذافي تشديد مي شود و اين رژيم با ادامه جنايت ها عليه مردم ليبي ، نشان مي دهد که مشروعيتي ندارد. وي با اشاره به شهادت ده ها نفر از مردم ليبي درحمله هوايي رژيم قذافي به اردوگاه الرجمه نزديک بنغازي و شهادت و زخمي شدن ده ها نفر ديگر درحمله به ش

يک فعال سياسي ليبيايي گفت رژيم قذافي با اقدامات جنايتکارانه خود عليه مردم ليبي به جهانيان ثابت کرد که مشروعيت ندارد. " أنس الفيتوري" روز شنبه گفت و گو با شبکه خبري العالم اظهار داشت: مخالفان و انقلابيون ليبي به دنبال يکسره کردن کار در ليبي هستند. وي افزود : با ادامه رويدادها و درگيري ها در ليبي ، موضع جامعه بين المللي در قبال رژيم قذافي تشديد مي شود و اين رژيم با ادامه جنايت ها عليه مردم ليبي ، نشان مي دهد که مشروعيتي ندارد. وي با اشاره به شهادت ده ها نفر از مردم ليبي درحمله هوايي رژيم قذافي به اردوگاه الرجمه نزديک بنغازي و شهادت و زخمي شدن ده ها نفر ديگر درحمله به شهر الزاويه افزود : رژيم قذافي همچنان به کشتارهاي سازماندهي شده مردم ليبي ادامه مي دهد و ديروز روزي خونين و بسيار سخت براي همه ليبيايي ها بود. الفيتوري همچنين با اشاره به اقدام رژيم ليبي درحمله هوايي به انقلابيون در مسير البريقه - راس لانوف براي حمايت ازگردان هاي وابسته به اين رژيم درمنطقه ياد شده ، گفت : در ارتباط با حمله به پادگان الرجمه دو خبر متفاوت نقل شده است، نخست آنکه اين پادگان هدف حمله نيروهاي هوايي قرار گرفته که در نتيجه آن انفجار بزرگي روي داد و ده ها تن شهيد شدند، خبر ديگر آن است که سرنشينان يک خودرو پس از ورود به اين پادگان به اقدامات خرابکارانه دست زدند، که درنتيجه آن انفجار بزرگي به وقوع پيوست. اين فعال سياسي درباره راس لانوف گفت: براساس اطلاعاتي که يکي از شاهدان درتماسي تلفني دراختيار ما قرار داد ، انقلابيون از شهر البريقه خارج شده و به سمت راس لانوف رفته اند، و ابتدا به بخش صنعتي و سپس به بخش مسکوني آن وارد شدند؛ برخي از يگان هاي انقلابيون به سمت شهر سرت در غرب رفته و به منطقه اي رسيده اند که فاصله چنداني با سرت ندارد.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها