مواضع ضعيف شوراي امنيت درقبال قذافي

شنبه 28 اسفند 1389 - 17:37

سر دبير روزنامه "ليبيا" با انتقاد از مواضع ضعيف شوراي امنيت در قبال ديکتاتور ليبي، تاکيد کرد که اين شورا بايد از آغاز بحران در اين کشور موضع خود را مشخص مي کرد. آدم ارقيق شامگاه شنبه در گفتگو با شبکه العالم، موضع شوراي امنيتي درباره ليبي را ضعيف توصيف کرد و گفت: شيوه اي که در سازمان ملل در پيش گرفته مي شود، نياز به اصلاح دارد و تاخير در صدور تصميمات و اجراي فوري آنها، عواقبي مانند انچه که در کوزوفو و رواندا و اينک در ليبي نيز رخ مي دهد، به دنبال دارد. وي افزود: قذافي به دنبال ايجاد ناآرامي و هرج و مرج در منطقه است. ارقيق تاکيد کرد: قذافي همه برگه هاي خود را از دست دا

سر دبير روزنامه "ليبيا" با انتقاد از مواضع ضعيف شوراي امنيت در قبال ديکتاتور ليبي، تاکيد کرد که اين شورا بايد از آغاز بحران در اين کشور موضع خود را مشخص مي کرد. آدم ارقيق شامگاه شنبه در گفتگو با شبکه العالم، موضع شوراي امنيتي درباره ليبي را ضعيف توصيف کرد و گفت: شيوه اي که در سازمان ملل در پيش گرفته مي شود، نياز به اصلاح دارد و تاخير در صدور تصميمات و اجراي فوري آنها، عواقبي مانند انچه که در کوزوفو و رواندا و اينک در ليبي نيز رخ مي دهد، به دنبال دارد. وي افزود: قذافي به دنبال ايجاد ناآرامي و هرج و مرج در منطقه است. ارقيق تاکيد کرد: قذافي همه برگه هاي خود را از دست داده و در سطح بين المللي منزوي شده است. ارقيق خاطرنشان کرد: شوراي امنيت تا کنون فقط نظاره گر کشتار مردم ليبي به دست نيروهاي قذافي بوده است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها