اعتراف آمريکا بر وخيم تر شدن اوضاع امنيتي افغانستان

دوشنبه 2 شهريور 1388 - 16:48

خبرنگار العالم-افغانستان-درحالي که آمريکا تقريبا وارد نهمين سال جنگ موسوم به "مبارزه با تروريسم" در افغانستان مي شود، شبح طالبان بسيارعجيب توانسته بر مغزفرماندهان جنگ سيطره يافته يا اينکه اينگونه وانمود مي شود. در اين راستا فرمانده ستاد مشترک ارتش آمريکا دريادار " مايک مولن" با تاکيد مجدد اذعان داشت که اوضاع امنيتي درافغانستان خطرناک تر و وخيم تر گشته وحملات طالبان افزايش يافته است. "احمد شاه احمد زي" نخست وزير اسبق افغانستان در اين زمينه اظهار داشت: اعترافات مايک مولن حاکي از شکست نيروهاي خارجي و انعکاس واقعيتي است که اوضاع را به نفع گروه هاي مسلح نشان مي دهد . گروه طالبان که طرف غايب و حاضر معادله موقت افغانستان است طي روزها و در جريان حوادث اخير بويژه پس از حمله به مراکزحساس درکابل و چند حوزه رأي گيري به عرض اندام پرداخت بويژه اينکه اين گروه در برابراستراتژي هاي متغيرآمريکايي، سعي درتغيير تاکتيک هاي نظامي خود مي کند. درحالي که نيروهاي خارجي سرگرم حمله به پايگاه طالبان درمناطق جنوبي افغانستان بودند ، طالبان سر از مناطق شمالي درآورده و به مناطقي مانند قندوز و بقلان حملات مشابهي مي کند. "محمد صابر صديقي" تحليل گر سياسي افغاستان مي گويد : بعد از اينکه طالبان درمناطق جنوبي تحت فشار حملات قرار گرفت به مناطق شمالي حمله ور شدند و از سويي ديگر با اين کار گستره جنگ را افزايش داده تا قدرت مهاجمان را پراکنده سازند . با وجود اينکه طرفداران جنگ آمريکا وهمپيمانانش در افغانستان بويژه در انگليس کاهش يافته و مطابق آخرين نظرسنجي ها بيشتر مردم انگليس مخالف ادامه جنگ هستند، با اين حال نيروهاي پيمان آتلانتيک شمالي(ناتو) براي مقابله با خطر طالبان ،خواستار افزايش نيرو و مهمات شده اند. از سال 2001 حدود 10هزار نيروي خارجي با هدف برقراري امنيت در استان هاي افغانستان مستقر شدند ولي اظهارات فرماندهان نظامي حاکي از اين است که تا تحقق هدف راه درازي در پيش است. محمود واثق-خبرنگار العالم-کابل

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها