همايش عربستان و مساله فلسطين در لندن برگزار شد

دوشنبه 20 مهر 1388 - 16:57

لندن - انگلستان - العالم - کارشناسان و ناظران سياسي عرب در لندن با برگزاري کنفرانسي تحت عنوان " عربستان و مساله فلسطين " به بررسي تغيير موضع گيري عربستان در حمايت از فلسطين پرداختند. مسائلي از قبيل حذف شدن فتواهاي منادي آزادي قدس و همچنين توقف حمايت از مقاومت اسلامي در فلسطين و جنوب لبنان نمونه هاي بارزي از رويکرد جديد عربستان در پشت کردن به مساله فلسطين است که در همايش لندن تحت بررسي قرار گرفت. شرکت کنندگان در اين همايش حمله رژيم صهيونيستي به غزه را سبب گسترش طرح ميانه روي در منطقه به رهبري عربستان سعودي دانستند و تاکيد کردند که اين طرح سبب کاهش ميهن پرستي و ناديده گرفتن حق شهروندي براي اقليت ها و مقابله با انديشه هايي شد که اسراييل را دشمن کشورهاي منطقه مي دانند. يسري حسين نويسنده و تحليلگر سياسي گفت: عربستان سعودي که اينک مدعي رهبري منطقه است، ديگر نه تنها از مقاومت حمايت نمي کند بلکه آن را مورد حمله قرار مي دهد و شاهد اين مدعا اظهارات سعود الفيصل وزير امورخارجه اين کشور است که در آن مقاومت را به سخره گرفت و آن را پديده نامطلوب ارزيابي و راه حل را مذاکره قلمداد کرد. کارشناسان همايش " عربستان و مساله فلسطين " معتقدند با اينکه در خصوص مساله فلسطين کشور عربستان به عنوان کشوري از محور مقابله فرض مي شود با اين حال عربستان نمي خواهد اين مساله عامل تنش اين کشور با غرب يا عامل تنش نظام داخلي آن شود و در همين حال تلاش مي کند از رويارويي با رژيم صهيونيستي در هر يک از جنگ هاي اين رژيم خودداري کند. حمزه الحسن رييس مرکز مطالعات راهبردي امور خليج فارس در لندن در اين زمينه گفت: طرح صلح عربي که توسط ملک عبدالله پيشنهاد شد با هدف تنش زدايي از روابط عربستان سعودي و غرب پس از حوادث يازده سپتامبر مطرح شد. حرف آنها اين بود که بياييد پيش از آنکه مجبور شويم با بحران داخلي مواجه شويم و ناچار شويم دموکراسي و آزادي را در داخل نهادينه کنيم به جاي آن از مساله فلسطين دست بکشيم. شرکت کنندگان در همايش " عربستان و مساله فلسطين " همچنين با اشاره به حذف موضوع ياري ملت فلسطين از رسانه هاي عربستان سعودي و ناديده گرفتن فعاليت هاي تاييد کننده مساله فلسطين و در مقابل حمايت از رويکردهايي که قائل به عادي سازي روابط با اسراييل هستند ، آن را زمينه ساز شکل گيري نسلي جديد دانستند که شخصيتي مسخ شده دارند و ارتباطي ميان خود و مساله فلسطين احساس نمي کنند. فواد ابراهيم نويسنده عربستاني در اين زمينه گفت: متاسفانه رسانه هاي عربستان سعودي حتي پيش از آنکه نظام سياسي در عربستان پرچم عادي سازي روابط با اسراييل را برافرازد، به استقبال اين رويکرد رفتند و آشکارا اعلام کردند که مساله فلسطيني به بار سنگيني بر دوش ما تبديل شده است و بايد از شر آن خلاص شويم. شرکت کنندگان در کنفرانس " عربستان و مساله فلسطين " تاکيد کردند عربستان سعودي عليرغم داشتن امکانات گسترده اي از قبيل نفت، حج و عمره و نقش سياسي در منطقه ، از بهره برداري از اين امکان براي مساله فلسطين دست کشيده است. شرکت کنندگان در اين کنفرانس با رصد کردن دست کشيدن عربستان از حمايت از مقاومت فلسطيني و بسيج کردن رسانه هاي خود در دفاع از رويکرد عادي سازي روابط با رژيم صهيونيستي اين تغيير موضع عربستان سعودي را در خدمت تسليم شدن در برابر خواسته هاي غرب ارزيابي کردند. عزه الزفتاوي - العالم - لندن - انگلستان

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها