مذاکرات براي تلفيق دو ائتلاف سياسي عراق ادامه دارد

چهارشنبه 20 آبان 1388 - 03:32

عراق - بغداد - خبرنگار العالم - مذاکرات ميان نمايندگان ائتلاف "ملي عراق" و ائتلاف "دولت قانون" براي تلفيق اين دو ائتلاف جهت زمينه سازي براي حضوري قدرتمند در انتخابات پارلماني آتي همچنان ادامه دارد. گزينه هاي مطرح براي وحدت اين دو ائتلاف عبارتند از تشکيل جبهه اي شامل دو ائتلاف يا تشکيل يک گروه واحد و در همين ارتباط برخي از اعضاي ائتلاف دولت قانون پيشنهاداتي براي تعديل نظام داخلي و چارچوب کلي جهت تحقق انسجام ميان دو ائتلاف ارائه داده اند. "عبدالهادي الحساني" نماينده ائتلاف دولت قانون در پارلمان عراق اظهار داشت: "تصور مي کنم رشد ديدگاه ها و تعديل نظام داخلي، مقدمات ايجاد ائتلاف جديد و ضامن موفقيت تلفيق اين دو گروه است." برخي اعضاي ائتلاف ملي عراق جهت تحقق منافع برتر ملي بر اهميت تلفيق ميان دو ائتلاف تاکيد کردند، بويژه آنکه همدستي هاي سياسي با حمايت هاي منطقه اي با هدف ضرر رساندن به پروژه سياسي عراق و نابودسازي تمامي دستاوردها از زمان شروع اين پروژه آغاز شده است. "عبد الکريم العنزي" نماينده ائتلاف ملي عراق در پارلمان اظهار داشت: "تلفيق اين دو ائتلاف، توطئه هاي دشمنان عراق را خنثي مي کند و فرصت نفوذ در عرصه سياست عراق را براي آنان از بين مي برد. وي از همگان خواست در زمينه تلاش براي تحقق ائتلاف جديد به مسووليت هاي خود عمل کنند زيرا درغير اين صورت منافع کشور به خطر مي افتد." عليرغم تلاش هاي بين المللي و منطقه اي براي جلوگيري از تلفيق دو ائتلاف "ملي عراق" و ائتلاف "دولت قانون"، همه مسوولان و دست اندرکاران تاثيرگذار در اين دو گروه تمامي تلاش خود را براي برقراري اين پيوند به کار گرفته اند از اين رو به نظر مي رسد که تاخير در تحقق اين امر به دليل ابهامات موجود در فرايند شکل گيري اين ائتلاف سياسي جديد است که بايد بر طرف شود. وسام التميمي - خبرنگار العالم - بغداد

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها