انتخابات محلي، چالشي جديد در برابر دودستگي در فلسطين

شنبه 24 بهمن 1388 - 18:41

رام الله - خبرنگار العالم - ژوئيه آينده موعد برگزاري انتخابات محلي در فلسطين است، و به نظر مي رسد فرايند سياسي هر قدر که پيش مي رود به سرعت گامي به عقب مي نهد. تصميم به برگزاري اين انتخابات توسط دولت انتصابي سلام فياض اتخاذ شد و به کميته مرکزي انتخابات عرضه شد. جنبش فتح از برگزاري اين انتخابات استقبال کرد زيرا اين جنبش بر اين گمان است که مي تواند در شهرهاي بزرگ کرانه باختري به پيروزي دست يابد. اين درحالي است که دودستگي همچنان به عنوان مانعي بزرگ در برابر مشارکت آزاد در انتخابات براي جنبش حماس در کرانه باختري و جنبش فتح در غزه باقي ماند. "فايز ابوعيطه" سخنگوي جنبش فتح در اين خصوص گفت: ما با مشارکت جنبش حماس در انتخابات محلي هيچ گونه مخالفتي نداريم و حتي کميته انتخابات مرکزي از حماس براي شرکت در نشست هاي مقدماتي برگزاري انتخابات دعوت کرد. ما به دنبال جلب مشارکت همه گروه هاي فلسطيني اعم از جنبش هاي فتح و حماس و جبهه هاي خلق و دمکراتيک يا نامزدهاي مستقل در اين انتخابات هستيم تا بتوانيم زمينه برگزاري انتخاباتي دمکراتيک را فراهم آوريم. کميته مرکزي انتخابات ضمن اعلام آمادگي براي برگزاري انتخابات از گروه هاي فلسطيني به ويژه جنبش فتح خواست از مانع تراشي در برابر برگزاري اين انتخابات خودداري کنند. جنبش حماس که در انجمن هاي محلي کنوني از هواداران و سهميه اي بيشتر برخوردار است، همچنان بر اين باور است که برگزاري انتخابات بدون توفق، به تشديد دودستگي در ميان فلسطينيان خواهد انجاميد. "اسماعيل رضوان" از رهبران جنبش حماس در اين خصوص تاکيد کرد: برگزاري انتخابات محلي بدون دستيابي توافق ميان همه فلسطيني ها و بدون پايان يافتن اختلافات داخلي غيرممکن است، چرا که برگزاري هرگونه انتخابات سالم و شفاف با توجه به اختلافات و چند دستگي داخلي درميان فلسطيني ها و ادامه روند بازداشت ها درکرانه باختري و هماهنگي امنيتي تشکيلات خودگردان با رژيم اشغالگر امکان پذير نيست. اينها برگه هاي برنده اي هستند که هر يک از دو طرف بخشي از آنها را در دست دارد و هر از گاهي براي تحميل نظر خود بر ديگري آن را به کار مي بندد. در اين ميان به نظر مي رسد بر خلاف انتخابات مجلس قانونگذاري و انتخابات رياست تشکيلات خودگردان؛ برگزاري انتخابات محلي امکان پذير است، و تنها مساله اي که باقي مي ماند پيامدهاي برگزاري اين انتخابات در سايه اختلاف و دودستگي است. سميح شبيب نويسنده و تحليلگر سياسي فلسطيني تاکيد کرد: گمان نکنم که انتخابات فقط در کرانه باختري و بدون احتساب آراي باريکه غزه برگزار شود. برگزاري اين انتخابات نيز همانند انتخابات مجلس قانونگذاري و انتخابات رياست تشکيلات خودگردان بدون امکان برگزاري هماهنگ و همزمان آن در غزه و کرانه باختري غيرممکن خواهد بود. در سال 2005 برگزاري انتخابات محلي شاخص مهمي در تعيين ساختار هيات قانونگذاري داشت که پس از آن شکل گرفت. اين شاخص در اين دوره از انتخابات نيز نقشي حساس به عهده دارد و جنبش فتح در تلاش است تا اين شاخص را به تسخير خود در آورد. فارس الصرفندي - خبرنگار العالم - رام الله 20:47 26

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها