مردم استان الشرقيه در راه پيوستن به تظاهرات ميدان التحرير

دوشنبه 18 بهمن 1389 - 14:57

شمار زيادي از مردم استان الشرقيه مصر عليه نظام مبارک گرد هم آمده و در حال حرکت براي پيوستن به تظاهرکنندگان درميدان التحرير در مرکز قاهره هستند.به گزارش شريف منصور خبرنگار شبکه خبري العالم از استان الشرقيه مصر، اعلاميه هاي زيادي در ميان مردم پخش شده و طي آن از مردم ها خواسته شده است به تظاهرات خود عليه نظام مبارک ادامه دهند.

شمار زيادي از مردم استان الشرقيه مصر عليه نظام مبارک گرد هم آمده و در حال حرکت براي پيوستن به تظاهرکنندگان درميدان التحرير در مرکز قاهره هستند.به گزارش شريف منصور خبرنگار شبکه خبري العالم از استان الشرقيه مصر، اعلاميه هاي زيادي در ميان مردم پخش شده و طي آن از مردم ها خواسته شده است به تظاهرات خود عليه نظام مبارک ادامه دهند.همچنين گروه هاي سياسي اين استان از جمله گروه اخوان المسلمين و انجمن ملي تغيير، مردم و به ويژه جوانان را به شرکت درتظاهرات ضد مبارک و پيوستن به جمع تظاهرکنندگان در ميدان التحرير دعوت کرده اند و ازآن ها مي خواهند با ادامه حضور در صحنه به فراهم شدن زمينه براي سرنگوني نظام مبارک کمک کنند.خبرنگار العالم تاکيد کرد: خواسته اصلي تظاهرکنندگان دراستان الشرقيه ، سرنگوني نظام حاکم و کناره گيري مبارک از قدرت است.براساس اين گزارش ، نيروهاي پليس و ارتش مصر در حال استقرار در خيابان هاي الشرقيه هستند اما اوضاع آرام است و تا کنون هيچ تنشي ميان تظاهرکنندگان و نيروهاي نظامي به وجود نيامده است.

دسته بندی ها :

پربیننده ترین خبرها