با تشديد بحران در ساحل عاج، اتحاديه آفريقا دخالت مي‌کند

يکشنبه 14 آذر 1389 - 08:10

در پي بروز بحران سياسي در ساحل عاج، اتحاديه آفريقا اعلام کرد تابو امبکي، رئيس جمهوري سابق آفريقاي جنوبي را براي ميانجيگري راهي اين کشور خواهد کرد.

در پي بروز بحران سياسي در ساحل عاج، اتحاديه آفريقا اعلام کرد تابو امبکي، رئيس جمهوري سابق آفريقاي جنوبي را براي ميانجيگري راهي اين کشور خواهد کرد.به گزارش پايگاه خبري العالم در پي برگزاري انتخابات رياست جمهوري و راي دادگاه عالي قانون اساسي اين کشور در مورد پيروزي آقاي گباگبو، وي از شب گذشته در اين کشور حکومت نظامي اعلام کرده است. در همين حال هر دو مدعي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري ساحل عاج در اين کشور مراسم تحليف به جا آورده اند. لاورنت گباگبو، رئيس جمهوري ساحل عاج، آلاسان اواتارا، نامزد مخالفان، خود را به عنوان فرد پيروز در مرحله دوم انتخابات معرفي کرده اند. پس از برگزاري انتخابات، کميسيون انتخاباتي ساحل عاج آقاي اواتارا را به عنوان برنده معرفي کرد ولي نتيجه انتخابات به وسيله شوراي قانون اساسي که در اختيار متحدان رئيس جمهوري است، به نفع آقاي گباگبو تغيير کرد. اتحاديه آفريقا با صدور بيانيه اي درباره عواقب ناخوشايند ناديده گرفتن خواسته مردم هشدار داده است. سازمان ملل متحد، ايالات متحده، فرانسه و صندوق بين المللي پول از آقاي اواتارا به عنوان برنده انتخابات هفته گذشته حمايت کرده اند. اتحاديه آفريقا هنوز تاريخ اعزام آقاي امبکي به ساحل عاج را اعلام نکرده است. آقاي امبکي در دوران رياست جمهوري خود نقش مهمي در برقراري صلح در ساحل عاج داشت. در اين حال، گروه هاي مخالف او را به آقاي گباگبو نزديک مي دانند. آقاي گباگبو مورد حمايت ارتش ساحل عاج است و براي دوره سوم رياست جمهوري اداي سوگند کرده است. او در مراسم تحليف خود مخالفان دولت در مناطق مسلمان نشين شمال ساحل عاج را به تقلب در انتخابات متهم کرد. چند ساعت بعد، آلاسان اواتارا در يک هتل در آبيجان اداي سوگند کرد و انتخابات را تاريخي دانست. محل اجراي مراسم تحليف آقاي اواتارا تحت حفاظت صلحبانان سازمان ملل متحد قرار داشت. تحليلگران ابراز نگراني مي کنند که در صورت عدم موفقيت آقاي امبکي براي پايان دادن به بحران سياسي در ساحل عاج، مخالفان دولت در شمال اين کشور مجددا دست به اسلحه ببرند.

پربیننده ترین خبرها