جلوگيري از پخش شبکه العالم ، اقدامي سياسي است

شنبه 7 آذر 1388 - 06:17

مسئولان و سياستمداران عراقي، قطع پخش شبکه خبري العالم از ماهواره هاي " عرب ست " و " نايل ست " را تصميمي سياسي برشمردند و آن را محکوم کردند. " سکنه فلک " عضو شوراي استانداري بصره جمعه شب درگفتگوي اختصاصي با شبکه خبري العالم ، گفت : ما جلوگيري از پخش برنامه هاي شبکه خبري العالم را که شبکه اي بيانگر حق و واقعيت است ، از طريق ماهواره هاي " عرب ست " و " نايل ست " محکوم مي کنيم". " جعفر محمد باقر " يکي ديگر از اعضاي شوراي استانداري بصره هم به شبکه خبري العالم گفت : شبکه العالم منعکس کننده کلام حق و واقعيت هاست و امروزه ملت ها و مظلومان هستند که با بيان حق ، حرف اول را مي زنند و از حق دفاع مي کنند. دراين حال ، " علي کنعان " معاون رئيس شعبه مجلس اعلاي اسلامي عراق در بصره هم به شبکه العالم گفت : تصميم جلوگيري از پخش برنامه هاي شبکه خبري العالم از طريق برخي ماهواره هاي عربي ، يک تصميم سياسي است که علل زيادي در وراي آن قرار دارد. وي افزود : به طور کلي ، فشارهاي زيادي از سوي عربستان و برخي کشورهاي حوزه خليج فارس براي قطع پخش برنامه هاي شبکه خبري العالم از طريق ماهواره هاي عرب ست و نايل ست اعمال شد.

پربیننده ترین خبرها