اوضاع مصر بحراني تر مي شود

دوشنبه 4 بهمن 1389 - 12:47

سياستمداران مصري گسترش دامنه اعتراضات مردمي به نظام اين کشور و سياست هاي آن را که با ادامه خودکشي هاي سياسي وارد مرحله جديدي شده است، سبب بحراني تر شدن اوضاع مصر دانستند. به گزارش روز دوشنبه شبکه خبري العالم، مناطق مختلف مصر در روزهاي اخير صحنه اعتراض مردم اين کشور بويژه جوانان به فقر و بيکاري بوده است و حتي شماري از شهروندان مصري در اعتراض به سياست هاي دولت "حسني مبارک" اقدام به خودسوزي درمقابل مجلس و ديگر اماکن عمومي اين کشور کرده اند.

سياستمداران مصري گسترش دامنه اعتراضات مردمي به نظام اين کشور و سياست هاي آن را که با ادامه خودکشي هاي سياسي وارد مرحله جديدي شده است، سبب بحراني تر شدن اوضاع مصر دانستند. به گزارش روز دوشنبه شبکه خبري العالم، مناطق مختلف مصر در روزهاي اخير صحنه اعتراض مردم اين کشور بويژه جوانان به فقر و بيکاري بوده است و حتي شماري از شهروندان مصري در اعتراض به سياست هاي دولت "حسني مبارک" اقدام به خودسوزي درمقابل مجلس و ديگر اماکن عمومي اين کشور کرده اند. هماهنگ کننده کل سابق جمعيت ملي" تغيير" درمصاحبه با شبکه خبري العالم، گفت : خودسوزي شهروندان مصري به دلايل شخصي نيست بلکه خودکشي سياسي است زيرا اگر آنان به دلايل شخصي و خانوادگي خودکشي مي کردند ، اماکن ديگري به جز خيابان ها و مقابل مجلس را برمي گزيدند. " حسن نافعه" تاکيد کرد که اقدام شهروندان مصري به خودسوزي درمقابل مجلس مصر نشان دهنده اعتراض آنان به نظام حاکم اين کشور است. " عزه عزت " استاد علوم ارتباطات دانشگاه قاهره نيز تصريح کرد : اعتراض ملت مصر ، حرکت هاي بسياري را به دنبال خواهد داشت و اگر نظام حاکم با اين اعتراض ها، برخورد عاقلانه نداشته باشد ، اوضاع از کنترل آن خارج خواهد شد. 17 جنبش و حزب سياسي در مصر اعلام کرده اند که براي ابراز خشم از نظام حاکم مصر و اعتراض به دولت مبارک فردا (سه شنبه) تظاهرات برگزار مي کنند. اين جنبش ها و احزاب ، از همه مصريها خواسته اند که براي مطالبه دموکراسي ، عدالت و مبارزه با فقر و فساد اين کشور دراين تظاهرات شرکت کنند.

پربیننده ترین خبرها