معنای شعار انتخابی حزب الله برای رای دهندگان لبنانی به ویژه جنوب

معنای شعار انتخابی حزب الله برای رای دهندگان لبنانی به ویژه جنوب
سه شنبه 20 ارديبهشت 1401 - 22:36

شیخ حسن عزالدین، عضو فراکسیون وفاداری به مقاومت و  نامزد حزب الله در جنوب لبنان تأکید کرد  شعار انتخابی حزب الله برای انتخابات 2022 فلسفه مهمی دارد.

العالم- لبنان

عزالدین با حضور در ویژه‌برنامه العالم به مناسبت انتخابات لبنان گفت: «می‌مانیم تا حمایت کنیم و بسازیم» که شعار انتخاباتی حزب الله است پس از واکاوی صدها جمله مختلف برگزیده شد و فلسفه بزرگی در پشت آن نهفته است.

این نامزد انتخابات لبنان گفت که سید‌حسن نصرالله با توجه به اینکه جنوب لبنان در ارتباط مستقیم با دشمن صهیونیستی است و این رژیم برای نه تنها مرزهای کشور بلکه تمام منطقه تهدیدی آشکار است در سخنرانی خود مردم جنوب را خطاب قرار داد، بنابراین معتقدیم که دشمن عامل بی ثباتی و ناامنی برای صلح و امنیت منطقه است. است.

عزالدین افزود: مساله دوم این است که دشمنان و مخالفان لبنان در داخل و خارج به این شعار انتخاباتی «سید حسن نصرالله» درباره جنگ سیاسی ژوئیه استناد کردند، این یعنی اینکه نگاه حزب الله به هر نوع انتخاباتی نگاهی رقابتی است همانطور که انتظار می رود این رقابت به طور طبیعی وجود داشته باشد اما این بار حزب الله با دیدن مشارکت طرف‌های دیگر در انتخابات که در تبلیغات انتخاباتی خود هیچ شعار، طرح و برنامه ای برای سازندگی کشور نداشتند و همه برنامه های آنان در مقابله با سلاح مقاومت، حزب الله و آزادسازی لبنان از دست حزب‌الله، «به عنوان مهره ایرانی» آنگونه که ادعا می کنندخلاصه می شود. که نصرالله همه این شعارها را کاملا سیاسی قلمداد کرد

عزالدین ادامه داد: این شعار سیاسی حول محور یک هدف اصلی جنگ و حمله ژوئیه است که آمریکایی ها، غربی ها، عربها و برخی لبنانی ها در آن شرکت داشته و ناکام ماندند.

پربیننده ترین خبرها